Hjælp i hverdagen

Se, hvordan du søger om bl.a. praktisk hjælp og personlig pleje, eller se, hvordan du finder kontaktoplysninger, hvis du allerede modtager hjælp og får brug for at komme i kontakt med hjemmeplejen.

Kontakt hjemme- og sygeplejen

Hjemme- og sygeplejen er opdelt i to overordnede distrikter med en række områder. Her kan du læse Om hjemmeplejen, områderne og hjemmeplejegrupperne i Roskilde og finde kontaktoplysninger for hjemme- og sygeplejen i det område du bor i.

Bliv visiteret til hjælp

Hvis du har brug for hjælp til f.eks. at klare den personlige pleje eller de praktiske opgaver i hverdagen, kan du få bevilget hjælp af kommunen. Før du kan få hjælp, skal du visiteres af kommunen. Indtast din adresse i søgefeltet nedenfor for at finde kontaktoplysninger på din visitator.

Er du over 65 år tilbyder Roskilde Kommune forebyggende hjemmebesøg.

Hvis du har brug for hjælp til det praktiske i hverdagen, eller hjælp til den personlige pleje, skal du først visiteres. Indtast din adresse i søgefeltet nedenfor for at finde kontaktoplysninger på din visitator.

Find kontaktoplysninger til visitatoren for dit område