Hjælp i hverdagen

Se hvordan du søger om bl.a. praktisk hjælp og personlig pleje eller se hvordan du finder kontaktoplysninger, hvis du allerede modtager hjælp og får brug for at komme i kontakt med hjemmeplejen.

Kontakt hjemme- og sygeplejen

Hjemme- og sygeplejen er opdelt i to overordnede distrikter med en række områder. Her kan du læse Om hjemmeplejen, områderne og hjemmeplejegrupperne i Roskilde og finde kontaktoplysninger for hjemme- og sygeplejen i det område du bor i.

Bliv visiteret til hjælp

Hvis du har brug for hjælp til f.eks. at klare den personlige pleje eller de praktiske opgaver i hverdagen, kan du få bevilget hjælp af kommunen. I den blå menu til højre på siden her kan du læse mere om de forskellige muligheder, der er. Før du kan få hjælp, skal du visiteres af kommunen. Indtast din adresse i søgefeltet nedenfor for at finde kontaktoplysninger på din visitator.

Er du over 65 år tilbyder Roskilde Kommune forebyggende hjemmebesøg.

Hvis du har brug for hjælp til det praktiske i hverdagen, eller hjælp til den personlige pleje, skal du først visiteres. Indtast din adresse i søgefeltet nedenfor for at finde kontaktoplysninger på din visitator.

Kontakt Myndighedsservice