60 PLUS Senioravis

60 PLUS er et informationsblad primært rettet mod borgere på 60 år og derover. Bladet udkommer 5 gange årligt som indstik i Roskilde Avis, og postomdeles til alle husstande i Roskilde Kommune.

Redaktionen af bladet 60 PLUS består af Ann Marie Cordua, Mariann Mehder, Hermand Pedersen, Frank Binderup og Erik Strand fra Ældrerådet.

Fra Roskilde Kommune deltager Steen Taageby Petersen som ansvarshavende redaktør.

Spørgsmål og svar