60 PLUS Senioravis

60 PLUS er et informationsblad primært rettet mod borgere på 60 år og derover. Bladet udkommer 5 gange årligt som indstik i Roskilde Avis.

Redaktionen af bladet 60PLUS består af Anne Klein, Erik Strand, Frank Binderup, Hans Henrik Olsen og Mariann S. Mehder fra Ældrerådet.

Fra Roskilde Kommune deltager Steen Taageby Petersen som ansvarshavende redaktør.

Spørgsmål og svar