Gå- og vandreture

Få inspiration til din næste gåtur eller vandretur - fra korte ture i skoven, til dagsvandringer eller vandringer over flere dage. Natur- og kulturoplevelser venter forude.

Friluftsguiden giver dig inspiration og ideer til vandreture fra den korte gåtur, til dagsvandringer eller lange vandringer ad lange ruter over flere dage.

Få et samlet overblik over oplevelser og motionstilbud i naturen

Roskilde Kommune har udgivet et oplevelseskort, der samler cykelruter, vandreruter, udflugtsmål og seværdigheder på ét fysik kort.

Vi har også udgivet et motionskort, der viser muligheder for løb, gang, fitness, boldspil MTB og BMX i det fri.

Boserup Skov er et af de mest besøgte naturområder ved Roskilde. Her er der både plads til friluftsliv, naturoplevelser og familiehygge.

Forårsfloraen er i fuld blomst i Boserup Skov i den sidste del af april, hvor bøgen også springer ud. 

I Boserup Skov er terrænet kuperet og jorden meget frodig. Om foråret dækkes skovbunden af et væld af blomster, blandt andet lærkesporer og såvel hvide og blå som gule anemoner. Der er en afmærket vandrerute i skoven, hvor bøgen er det mest almindelige træ.

Fra kysten er der udsigt til Ringøen, hvor der yngler svaner, måger, terner, ænder og vadefugle i meget stort antal. Her er de i fred for ræve og andre rovdyr. For at give fuglene ro er det ikke tilladt at gå i land på øen i fuglenes yngletid.

Har du lyst til en pause på skovturen, kan du besøge Traktørstedet på Boserupgård Naturcenter. Her kan du købe kager og små anretninger baseret på økologiske råvarer, årstidens grønt og frugt samt skovens eget spisekammer.

Boserupgård Naturcenter er et naturcenter under Roskilde Kommune. Her er der plads til gode aktiviteter og arrangementer, og du kan også møde kommunens skovhjælpere.

Oplev foråret i Boserup Skov

Tag familien med på tur og oplev skovens forårsstemning - det giver gode barndomsminder

Gå til storymap om Boserup Skov - og få inspiration til din næste tur

Bolund - halvøen i Roskilde Fjord

Besøg en særpræget halvø i Roskilde Fjord.

For at komme ud på Bolund skal man begive sig over en 500 meter lang tange. I nogle perioder kan området være rigtig vådt, så det kan være en god idé at huske godt fodtøj.

Bolund er en 12 meter høj moræneknold, der stammer fra istiden. Bolund bliver også kaldt "Ko-øen" på grund af de mange græssende køer.

Bolund

Gudernes Stræde - 64 km vandrerute fra Køge Bugt til Vellerup Vig

Stien på ca. 64 km går gennem natur- og kulturhistoriske landskaber.

Flere steder er der gode muligheder for små afstikkere og rundture.

Langs hele ruten er der opsat vejviserpæle og omkring 80 fortællepæle med korte tekster, der fortæller om naturen, kulturen og lokalhistorien undervejs.
Siden det første træ blev plantet i 2001, har Gulddysse Skov vokset sig større og større og indeholder nu både løv- og nåletræer.

I den nye skov mellem Jyllinge og Gundsømagle er der mulighed for at nyde naturen og se en nyplantet skov spire.

Du kan overnatte i shelters eller på en primitiv lejrplads, og lave bål på bålpladserne. For de mere aktive er der anlagt en rute for mountainbikes.

Hunde skal for det meste af tiden holdes i snor, men der er indrettet helt særlige hundefolde, hvor de kan få lov til at løbe frit rundt.

I skoven er det også muligt at ride, men dog ikke på selve grusvejene, da det ødelægger dem. I stedet kan der rides på rabatterne, sletterne og sporene i skovens østlige del af skoven.

På Naturstyrelsens side kan du læse mere om vandreture, seværdigheder, dyre- og planteliv, praktisk info som p-pladser og hundeskove. 

Hvis du er heldig, kan du også støde på et rådyr eller nogle af de mange andre dyr og fugle, der har bosat sig i skoven.

Gulddysse Skov

Hedeland er et stort natur- og friluftsområde med et overflødighedshorn af aktivitetsmuligheder.

Hedeland har blandt andet stier til vandring og cykling, et stort aktivitetsområde med naturlegeplads og naturfitness, veteranjernbane, minijernbane samt skibakke.

Terrænet i Hedeland danner i dag forskellige landskabsbilleder med søer, kanaler, sletter, skove og bakker, der tilsammen danner grundlag for en rig og varieret fauna og flora.

Hedeland ejes og drives af I/S Hedeland, som ejes af Greve-, Høje-Taastrup- og Roskilde Kommune.

Hedeland har et særpræget og spændende landskab. Mere end 100 års grusgravning har vendt op og ned på den oprindelige flade moræneslette.

Hedeland

Himmelev Skov byder på mange forskellige oplevelser.

I søerne er det muligt at fiske karper, og i det naturrige område vokser der både spiselige havtorne og en sjælden orkidé, der kan beundres.

På Naturstyrelsens side kan du læse mere om området, som tidligere var en grusgrav om naturfitness, dyre- og planteliv, praktisk info som p-pladser og hundeskove. 

I det tidligere grusgravsområde er der både en helt ung skov, et overdrev, mose og søer. Ud over dejlige gåture byder Himmelev Skov også på natur-fitness.

Himmelev Skov

Tag på en ca. 6 km lang afmærket vandrerute gennem Ramsødalen, der er et fredet område og et EU-fuglebeskyttelsesområde.

Ruten løber gennem både Roskilde Kommune og Lejre Kommune.

Stiforløbet Gudernes Stræde går igennem Ramsødalen.

Ruten giver mulighed for at se det rige fugleliv i området. De de to fugletårne på ruten giver gode muligheder for at studere fuglelivet.

Ramsødalen

Skjoldungestien er en vandrerute, der går gennem Gl. Lejre. Ifølge sagnene var Lejre hjemsted for den mægtige kongeslægt Skjoldungerne.

Skjoldungestien strækker sig igennem det bakkede og varierede landskab mellem Roskilde
Fjord og Bidstrup Skovene ved Hvalsø. Trampesporet går gennem flot og varieret natur langs fjorden, strandenge, skove, åbent agerland, overdrev, søer og åer.

Stiens hovedrute strækker sig mellem Roskilde og Hvalsø og er en vandretur på ca. 30 km. Strækningen mellem Gevninge og Osted er ca. 10 km lang og går langs Lejre Å og Lavringe Å.

Ruterne går gennem et af oldtidens og middelalderens vigtigste historiske landskabsstrøg. Ruten passerer blandt andet Roskilde Domkirke, vikingeskibene, det gamle Lejre ("Danmarks Vugge"), herregårdslandskaber, hyggelige landsbyer og et væld af oldtidshøje.

Nationalpark Skjoldungernes Land blev indviet i 2015 og ligger ved Roskilde og Lejre på Midtsjælland, kun 30 minutters kørsel fra København. 

Ruterne er mellem 2 – 3 kilometer lange, og består af en række nedslagspunkter med hver sin fortælling. Det er en herlig måde at være turist på - også i egen by!

Ruterne findes på dansk, tysk og engelsk, og kan hentes på tryk hos Erhvervsforum Roskilde, Maglegårdsvej 2, Bygning F, 4000 Roskilde, eller findes online. Den digitale version er især velegnet til mobilenheder.

De fem ruter er:

  • Rute 1: Roskildes midtby
  • Rute 2: Kunst i byen
  • Rute 3: Roskilde havn, Skt. Jørgensbjerg og Folkeparken
  • Rute 4: Sankt Hans og Boserup
  • Rute 5: Musicon. 
Det er en herlig måde at være turist på - også i egen by!

Helt væk fra hverdagen og alligevel så tæt på! Ruten går på markveje, stier og mindre biveje. Kun et kort stykke ved Særløse går ruten langs landevejen, hvor der passeres under to motorveje. Ellers opleves ruten som meget langt væk fra det moderne samfund.

Du kan tage toget til Ringsted og gå hele ruten – det kan gøres på to-tre dage. Du kan selvfølgelig også nøjes med at gå et stykke af vejen – og så tage bus eller tog hjem, fra f.eks. Jystrup, Særløse, Lejre eller Svogerslev.

På turen passeres blandt andet Torpet Mose, Haraldsted Sø og Bidstrup Skovene.

Ruten er ikke skiltet hele vejen. Især stykket igennem den sydlige del af Bistrup Skovene ved Skjoldenæsholm Gods kræver omhyggelighed med kort eller GPS.

Vandreturen fra Ringsted til Roskilde ad Fjernvandrevej E6 går igennem noget af Sjællands smukkeste natur

20 kilometer trampestier med gangbroer, der fører dig tørskoet gennem den fantastiske natur i Værebro Ådal.

Værebro Ådal byder på enestående natur der er så attraktivt at det endda tiltrækker Danmarks eneste ynglende storkepar. For selvom området ligger nær byer, er naturen varieret og uberørt og strækker sig over 14 km fra Ballerup i øst til Roskilde Fjord i vest.

Størstedelen af Værebro Ådal ligger under 2,5 meter over havets overflade og området består af ferske enge, moser og enkelte større åbne vandflader. Der er derfor temmelig vådt – men en gangbro bringer dig tværs gennem rørskoven, hvor rørhøgen blandt andet kan opleves.

Gangbroen gennem rørskoven er lavet af HedeDanmark.

Værebro Ådal blev fredet i 2017 og stierne er en del af fredningen. Fredningen skal bla. beskytte områdets rige dyreliv. De mange næringsrige søer, hvoraf mange er tidligere tørvegrave, er nemlig vigtige levesteder for en række planter og dyr.

Der er bl.a. observeret flere arter af frøer og salamandre, herunder både spidssnudet frø samt lille og stor vandsalamander. Alle arter er fredede, og spidssnudet frø og stor vandsalamander er tillige beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV.  Også fuglene er glade for Værebro Ådal.

Åen i Værebro-ådal udgør grænsen mellem Egedal og Roskilde Kommune. Men går man tur i området er grænsen ikke noget, man lægger mærke til. Og det er heller ikke meningen. For de to kommuner samarbejder fint over grænsen. Begge kommuner har lavet stier på hver deres side af kommunegrænsen men lavet fælles oversigtskort.

Værebro Ådal byder på enestående natur der er så attraktiv, at det endda tiltrækker Danmarks eneste ynglende storkepar.