Parkeringsstrategi

Strategien skal sikre, at Roskilde bymidte har plads til borgere, besøgende, byliv - og biler.

Parkeringsstrategien har tre målsætninger

Fleksibel og forbedret parkering

Parkering i bymidten skal gøres mere fleksibel, så der er mulighed for at forlænge besøget til mere end 2 timer. Samtidig skal de eksisterende pladser udnyttes bedre, så der bliver plads til både beboere, ansatte og besøgende i bil til bymidten.

Fremme bæredygtig mobilitet

Delebiler, elbiler og cykler er mobilitetsformer, der afhjælper trængsel, forbedrer luftkvalitet, reducerer CO2-udledning og dæmper trafikstøj. Dem skal vi give prioritet i bymidten så parkeringsbehovet minimeres.

Plads til byliv og byudvikling

I bymidten har vi de parkeringspladser vi skal bruge, men de optager meget af byens samlede areal. Derfor skal parkering samles i parkeringshuse, så bylivet kan få plads på de centrale pladser, gader og stræder.