Den dynamiske bymidte

En ny strategi for Roskilde bymidte sætter ramme for den fremtidige udvikling og sikrer en dynamisk, attraktiv og grøn bymidte. Bymidten er et velbesøgt sted og en foretrukken besøgsdestination. Det skal vi holde fast i - og styrke - ind i fremtiden.

En ny strategi for den dynamiske bymidte 

Under titlen 'Den dynamiske bymidte' sætter en ny strategi retning og ramme for, hvordan vi skal fastholde og styrke Roskilde bymidte som et fortrukket sted at bo og besøge.

Strategien præsenterer en vision for bymidtens udvikling, der skal sikre, at Roskilde er en levende bymidte med et stærkt handels-, kultur- og byliv for borgere og besøgende, en bæredygtig bymidte, der tager ansvar for at minimere CO2 og give bynaturen plads og en foretrukken besøgsdestination med lokal forankring og international udsyn.  

En strategi med fire temaer 

Visionen udfolder sig igennem fire temaer med konkrete målsætninger, strategiske principper og forslag til konkrete indsatser, der vil forme og forandre Roskilde bymidte. De fire temaer er: 

  • Tema 1: En bymidte rig på liv for alle aldre, der sætter fokus på udviklingen af byens handels-, kultur- og byliv for borgere som besøgende. 

  • Tema 2: En grøn bymidte i fuldt flor, der sætter fokus på udviklingen af byens naturkvaliteter med flere træer, bynatur og grønne forbindelser. 

  • Tema 3: En let tilgængelig bymidte, der sætter fokus på trafikhierarkiet i byen med høj prioritering af fodgængere og cyklister i den centrale bymidte - og let adgang til parkering. 

  • Tema 4: En tættere og stærkere bymidte, der sætter fokus på, at bymidten skal være et godt sted at bo for dem, der bor i byen i dag - og dem, der flytter til i fremtiden. 

Høring fra den 3. januar til den 28. februar 2024

Med afsæt i en lang inddragelsesproces i 2022-23 har Roskilde Kommune udarbejdet et forslag til en ny strategi for Roskilde bymidte. Du finder forslag til strategien længere nede i dokumentoversigten. 

Forslaget blev behandlet af byrådet den 20. december, som sendte den i 8 ugers offentlig høring fra den 3. januar til den 28. februar 2024. Se referat af den politiske behandling her. 

Der afholdes også borgermøde om strategien den 30. januar kl. 19-21 på Roskilde Bibliotek. Tilmeld dig via linket nedenfor. 

 

Indsend et høringssvar

På bymidtens deltagelsesplatform kan du se og indsende høringssvar til strategien fra den 3. januar til den 28. februar 2024.

Se mere på viskaber.roskilde.dk/bymidte

En strategi vi har skabt sammen 

Den nye strategi for Roskilde bymidte har været under udvikling i 2022-23 i tæt dialog og samarbejde med byens aktører og borgere. Inddragelses- og udviklingsarbejdet har bestået af flere spor, der på forskellig vis har tilsigtet at dele viden og perspektiver, formulere ønsker og ideer, indhente inspiration og definere vigtige indsatser for den strategiske udvikling af Roskilde bymidte: 

  1. Inddragelse af civilsamfundets aktører: Et borgermøde i november 2022 kickstartede processen med 100 fremmødte borgere og interessenter, der samtidig blev inviteret til at dele ideer og ønsker til bymidtens udvikling på den digital inddragelsesplatform på viskaber.roskilde.dk. 108 ideer sætter emner som bymidtens liv, grønne kvaliteter, kulturtilbud og tilgængelighed på dagsordenen. Undervejs i processen er der holdt åbne møder, bl.a. om den natur- og klimavenlige bymidte arrangeret af Grønt Omstillingsforbund samt udviklingsmøder for idéholdere. 

  2. Inddragelse af bymidtens nøgleaktører: En følgegruppe sammensat på tværs af handel, kultur og politiske fagudvalg har med borgmesteren i spidsen gennemført en møderække samt studietur i Odense og Silkeborg - og Roskilde - med det formål at drøfte vigtige emner og perspektiver i relation til bymidtens udvikling. 

  3. Kampagne om Roskildes sjæl: Kampagnen udmøntede sig i en udstilling i Spunken på Stændertorvet af Lokalhistorisk Arkiv om byens liv gennem tiden. Samtidig indfangede to kunstnere sammen med 100 borgere byens sjæl gennem aftryk af bymidten. Det blev til 6 minigolfbaner i værket 'Hydrosfæren', som sommeren over har inviteret til leg og samvær i Sankt Ols Have. Se mere om byens sjæl i videoen herunder. 

Kunstprojekt som del af en ny strategi

Roskilde Kommune satte kunstnerne Olga Benedicte og Siska Katrine Jørgensen til at løse en svær opgave: At finde byens sjæl.

Planer

Forslag til ny strategi for Roskilde bymidte, 2023

Forslaget til en ny bymidtestrategi er i offentlig høring fra den 3. januar til den 28. februar 2024. Det er muligt at indsende høringssvar i hele perioden på viskaber.roskilde.dk. 

Forslag til strategi for Roskilde Bymidte til offentlig høring

Handleplan for Den Dynamiske Bymidte, 2023-26

Dynamisk Bymidte Handleplan 2023 26

Handleplan - handel og kultur i bymidten, 2016

Handleplan - Liv i Bymidten 2016

Tidligere udviklingsprogram for bymidten, 2012

Udviklingsprogram

Kontakt Byudvikling og Grøn Omstilling

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag 

9.00 - 14.00

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.