Den dynamiske bymidte

En ny strategi for Roskilde bymidte skal sætte ramme for det næste årtis udvikling og sikre en dynamisk, attraktiv og grøn bymidte. Bymidten er et velbesøgt sted og en foretrukken besøgsdestination. Det skal vi holde fast i - og styrke - de næste ti år.

10 års arbejde skal fortsættes

I 2012 blev strategien for Roskildes dynamiske bymidte vedtaget. Gennem de sidste 10 år har den rammesat byens udvikling og blevet omsat til virkelighed med årlige handleplaner og mange projekter, der har skabt en dynamisk bymidte i Roskilde.

Det er de resultater, som vi står på skuldrene af, når vi nu kigger ind i det næste årti. Du kan læse strategien fra 2012 og seneste handleplan fra 2022 i publikationerne nederst på siden.

Visionen for Roskilde bymidte

  • Hvordan ser Roskilde bymidte ud om 10 år?
  • Hvad gør Roskilde til et særligt sted?
  • Hvilke fortællinger og værdier skal vi værne om?
  • Hvor samles vi i byen – og om hvad?
  • Hvordan fastholder vi byens stærke kultur- og handelsliv?
  • Hvordan sikrer vi gode, grønne områder?
  • Hvordan skaber vi gode forhold for gående, cyklister, bilister og kollektiv trafik?
  • Hvordan gør vi bymidten til et godt sted at starte med gode forbindelser til Roskildes øvrige besøgstilbud?

Det er blot nogle af de spørgsmål vi skal stille os selv og hinanden i arbejdet med en ny strategi for bymidten.

Roskilde Kommune inviterer alle interessenter, borgere, beboere og besøgende i Roskilde bymidte til at bidrage til arbejdet i løbet af det næste år. 

Digital deltagelsesplatform – viskaber.roskilde.dk

På deltagelsesplatformen viskaber.roskilde.dk kan alle interesserede tage del i arbejdet med strategien. Bymidtens deltagelsesplatform åbnes samme dag som borgermødet den 16. november og vil være åben for ønsker og ideer i de efterfølgende måneder.

De input vi får med vil indgå i udviklingen af strategiens vision, temaer og indsatser. Derfor er deltagelsesplatformen også opsat i seks relevante temaer, som vi spørger om bidrag til.

 

Vær med i debatten om bymidten i fremtiden

Bymidtens deltagelsesplatform åbnes samme dag som borgermødet den 16. november og vil være åben for ønsker og ideer i de efterfølgende måneder.

Se mere på viskaber.roskilde.dk/bymidte

Planer

Handleplan - handel og kultur i bymidten

Handleplan - Liv i Bymidten 2016

Udviklingsprogram for bymidten, 2012

Udviklingsprogram