Bæredygtigt byggeri

I 2018 vedtog Roskilde Kommune en ambitiøs ejendomsstrategi med fokus på bæredygtigheden.

Overordnet er det ønsket, at borgerne i Roskilde Kommune skal kunne spejle sig i inspirerende bæredygtige byggeprojekter, der fremstår som pejlemærker i lokalsamfundet.

Der fokuseres på tre primære bæredygtighedsaspekter:

  • Den miljømæssige bæredygtighed
  • Den økonomiske bæredygtighed
  • Den sociale bæredygtighed

Roskilde Kommune arbejder med en politisk vedtaget ejendomsstrategi samt en handleplan for bæredygtig byggeri.

DGNB-certificeringen har som sin væsentligste egenskab, at den omfatter hele bygningens livscyklus. Det betyder, at der kan  tilgodeses bygningens samlede bæredygtige formåen - dens performance. Roskilde Kommune DGNB certificerer derfor alle større kommunale nybyggerier i Roskilde Kommune for at fastholde den ønskede kvalitet i byggeriet. Se her hvordan Roskilde kommune bruger DGNB

Ejendomme uddanner løbende deres medarbejdere indenfor ordningen, som DGNB konsulenter. Herudover har Ejendomme også to uddannede bæredygtighedsledere.

Vi skaber innovation ved at samarbejde med erhvervslivet og andre offentlige aktører. En meget central del af arbejdet med bæredygtighed i byggeriet er netop tværgående samarbejder, udviklingsprojekter, samt innovationsprojekter, bl.a. i Musicon bydelen. Her oparbejdes de elementer som indarbejdes i vores udbudspraksis til de næste projekter. 

Vi har et særligt fokus på at udvikle en cirkulær praksis, og anskuer vores bygningsmasse som en materialebank. Se denne video, en virtuel rundtur på Musicon hvor man gennemgår cirkulære projekter med fokus på genanvendelse af byggematerialer og jord:

https://www.youtube.com/watch?v=PXnspOXcqbU&t=7s

 

DGNB

FN-VERDENSMÅL

https://circularcitiesdeclaration.eu/

https://cityloops.eu/

https://cityloops.metabolismofcities.org/dashboards/roskilde/

Cirkulært Byggeri

CO2 beregner - jord

CO2 Calculator Soil V1.51

Kørsel med jord fylder meget i det samlede CO2 regnskab. CO2 beregner - jord er designet til, at give en hurtig indikation på hvor meget CO2 kørsel med jord fylder, på det enkelte projekt. Grundlæggende skal der kun udfyldes 4 felter med tal for afstand til deponi, afstand til genindbygning, mængde i tons og hvor mange procent af den samlede mængde jord, der kan genindbygges.

Beregneren er udviklet af Klaus Kellermann, Roskilde Kommune Ejendomme i forbindelse deltagelse i det fælleseuropæiske støttede projekt CityLoops.

 

CO2 beregner - byggeaffald

Når en bygnings skal rives ned, der typisk mange forskellige parametre, der skal tages hensyn til for bygningsejer. Et af de hensyn man bør have med i sine overvejelser tidligt i beslutningsprocessen er hvor meget CO2 der kan spares ved at genbruge eller at genanvende byggematerialer. Denne CO2 beregner er udarbejdet under det fælleseuropæiske udviklingsprojekt CityLoops. Tanken med beregneren er man som bygningsejer eller rådgiver, hurtigt kan få et fingerpeg om hvor det største CO2 besparelsespotentiale ligger. Beregner bygger på tal fra den finske Lipasto database og tal fra SBI 2019:08 ”Livscyklusvurdering for cirkulære løsninger med fokus på klimapåvirkning”.

CO2 beregneren tager udgangspunkt i 11 forskellige affaldsfraktioner, som man kan regne enten som genbrug eller genanvendelse.

CO2 Calculator CDW 1.3

CO2 beregner - genanvendelse af beton

www.co2-beregner.dk

Hovedformålet med CO2 beregneren er at give primært offentlige bygherrer et redskab til en kvalificeret vurdering af CO2 besparelsespotentialet, i forbindelse med en given mængde beton, der ønskes genanvendt. CO2 beregneren tager udgangspunkt i tre genanvendelsesklasser A, B og C, der er beskrevet i ”Genanvendelse af beton – fra håndholdt indsats til permanent praksisændring”. De tre genanvendelsesklasser holdes op mod anvendelse af traditionel mobilbeton til in situ støbning som referenceværdi for CO2 udledning.

Beregneren af udviklet af Klaus Kellermann, Roskilde Kommune Ejendomme.

Genanvendelse af beton

Genanvendelse af beton

En bygherrevejledning til genanvendelse af beton. 

Genanvendelse af beton

Lancering af vejledningen

Link til invitation

Invitation 5. April 2022

Kontakt

Klaus Kellermann