Ejendomme står for opførelse af nye byggerier, samt renovering og restaureringsopgaver af den eksisterende bygningsmasse (500.000 m2)

Ejendomme fungerer desuden som en stabsfunktion, der leverer byggefaglig ekspertise, samt bygherrerådgivning til forvaltningerne.

Roskilde Kommune er en professionel bygherre med en intern bygherreorganisation. Kommunens eksisterende bygningsmasse på ca. 500.000 m2 vedligeholdes af Ejendomme, samtidig med at der årligt udføres anlægsprojekter for omkring 100 mio. kr.

Denne del af kommunens hjemmeside indeholder eksempler på igangværende byggerier, afsluttede byggerier, samt generelle oplysninger om bl.a. strategier og planer.

Nogle af de igangværende projekter:

SAMBYG Musicon

Et hus der skal danne den kunstneriske og eksperimenterende ramme mellem Roskilde Festival, Råstof Roskilde og Aaben Dans. Entreprenør: Ikke fundet
SAMBYG Musicon

Børnehuset Bikuben ( Tidligere Ringparkens Børnehus)

Byggeriet er i de afsluttende faser og den nye daginstitution forventes at stå klar til børn og voksne ultimo 2022.

Børnehuset Bikuben

I fokus

Bæredygtigt byggeri

I 2018 vedtog Roskilde Kommune en ambitiøs ejendomsstrategi med fokus på bæredygtigheden.

Bæredygtigt byggeri

Ejendomsstrategi

Roskilde Kommune skal udvikle kommunens ejendomme, så de understøtter nuværende og fremtidige behov for løsningen af kerneopgaven.

Ejendomsstrategi

Radon

Det er blevet besluttet at måle radonniveauerne på samtlige folkeskoler i Roskilde Kommune i 2019. Målingerne er allerede sat i gang og der er opsat målere på skolerne.

Radon

Læringsmiljø i skolerne

Vi arbejder for at forbedre indeklimaet i Roskilde Kommunes skoler. Vi vil skabe et bedre læringsmiljø.

Læringsmiljø i skolerne

Samarbejde med erhvervsskoler om lærlinge

Roskilde Kommune støtter op om flere lærlinge i byggebranchen.

Samarbejde med erhvervsskoler om lærlinge

Kontakt Ejendomme

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.