Mød en kollega

Vil du være med til at skabe værdi for borgerne i Roskilde Kommune? Vil du gøre en forskel og dyrke din faglighed? Så kom og bliv en del af holdet. Mød nogle af dine måske kommende kolleger og se, hvad de lægger vægt på i deres arbejde.

Mads Svendsen, 33 år

Mads Svendsen, 33 år

Profession og ansættelsessted

Pædagog på Vindinge SFO.

Hvad er det bedste ved mit arbejde og arbejdsplads?

Det bedste ved mit arbejde og arbejdsplads er den gode stemning der er i hverdagen, og de mennesker omkring mig, der er med til at skabe den. 

Hvad gør hverdagen meningsfyldt?

Mit arbejde er meningsfyldt, når jeg kan mærke, at jeg har en positiv indvirkning på de børn, jeg arbejder med. Jeg føler en enorm arbejdsglæde, når jeg er med til at give børnene nogle gode oplevelser, og når jeg ser dem udvikle sig. Det gør det kun mere meningsfyldt, at man hver dag får lov til at arbejde sammen med kompetente mennesker, der formår at have det sjovt mens man laver et godt stykke pædagogisk arbejde.

Hvordan dyrker jeg min faglighed?

Jeg dyrker min faglighed ved at lade være med at sidde fast i ”det vi plejer”. Jeg er åben og nysgerrig og spørger om råd fra mine kollegaer og leder. Jeg er vejleder for pædagogstuderende, hvor jeg ofte bliver opmærksom på de ting, jeg gør i hverdagen, og hvordan jeg udnytter min faglighed i min pædagogik.

Avin Salih, 51 år

Avin Salih, 51 år

Profession og ansættelsessted

Ingeniør- Byggesagsbehandler ansat i Erhvervsafdelingen.

Hvad er det bedste ved mit arbejde og arbejdsplads

Det er en arbejdsplads med høj til loftet, høj faglighed og gode udviklingsmuligheder. Der er altid plads til sparring med kollegaerne og ledelsen.

Hvad gør hverdagen meningsfyldt?

Når jeg hjælper borgere og erhvervslivet med deres byggeprojekter. At jeg kan mærke og se, at jeg gør en forskel der.

Hvordan dyrker jeg min faglighed?

Jeg er i en løbende udvikling i forhold til min faglighed. Både gennem en løbende optimering af arbejdsgangen ved opgaveløsning og ved brug af min kompetence.

Carina Maria Hentrich, 50 år

Carina Maria Hentrich, 50 år

Profession og ansættelsessted

Folkeskolelærer med særlige kvalifikationer.

Hvad er det bedste ved mit arbejde og arbejdsplads

Det bedste ved min arbejdsplads er uden tvivl mine elever, mine kollegaer og muligheden for at skabe indholdet i hverdagen i godt samarbejde.

Hvad gør hverdagen meningsfyldt?

Min hverdag bliver meningsfuld når jeg mærker, at indlæringen styrkes ved gode relationer og trivsel i klasserummet. Når jeg ser eleverne lyse op, når de har indset noget, de ikke havde tænkt over eller indset før. Og når man kan mærke glæde og samhørighed blandt eleverne, blandt kollegaerne, og når man føler sig tryg og glad ved at vågne hver morgen og vide, at man gør en forskel på den lange bane i forhold til de mennesker, man ser hver dag.

Hvordan dyrker jeg min faglighed?

Som folkeskolelærer så dyrkes fagligheden vist løbende og på de mærkeligste tider. Jeg er dansk-, engelsk-, drama- og billedkunstlærer, og fritid og forberedelse flyder nogle gange sammen. For er man på en god udstilling en lørdag, så løber ideerne rundt i hovedet og man spekulerer på, hvordan det man lige har oplevet eller set kan bruges i forhold til elever og fag. Og sådan er det ligeledes med mine andre fag. Man går til akvarelmaling, man læser de nyeste novellesamlinger, køber materialer i London. Dermed ikke sagt, at det er det grænseløse arbejde, det er snarere den grænseløse interesse.

Louise Færch, 45 år

Louise Færch, 45 år

Profession og ansættelsessted

Borgervejleder i Borgerservice

Hvad er det bedste ved dit arbejde og arbejdsplads?

Ikke to dage er ens og min faglighed bliver hele tiden højnet.

Hvad gør hverdagen meningsfyldt?

Det gør hverdagen meningsfyldt, at jeg hjælper de ikke-digitale borgere i en digital verden. 

Hvordan dyrker jeg min faglighed?  

Jeg dyrker min faglighed med baglandsopgaver i folkeregisteret, der udfordrer mig og gør, at jeg hele tiden bliver udfordret. 

Kristina Malou Hesselberg, 35 år

Kristina Malou Hesselberg, 35 år

Profession og ansættelsessted

Socialrådgiver, UngeGuiden.

Hvad er det bedste ved mit arbejde og arbejdsplads?

Det bedste ved mit arbejde og arbejdsplads er, at vi tværfagligt har et fælles fokus på at skabe meningsfulde veje for de unge til job og uddannelse.

Hvad gør hverdagen meningsfyldt?

Hverdagen er meningsfuld, når der har været de fornødne rammer til at arbejde ud fra et helhedssyn og når der har kunne iværksættes tilbud i samarbejde med den unge, hvor den unges synspunkter i kobling med min socialfaglige vurdering har dannet vejen for at kunne lægge en plan.

Hvordan dyrker jeg min faglighed?

Jeg dyrker min faglighed gennem dels monofaglig sparring samt tværfaglig sparring med mine kollegaer. Jeg arbejder i et hus med rigtig mange forskellige fagligheder, hvor vi har en stor opmærksomhed på at gøre brug af hinandens viden og erfaringer. Derudover arbejder vi under metodefrihed, hvilket medfører, at jeg i høj grad har mulighed for at tilrettelægge mine samtaler individuelt med inddragelse af relevant teori og metode for den enkelte.

Søren Faxholm, 33 år

Søren Faxholm, 33 år

Profession og ansættelsessted

Specialarbejder, Materielgården, arbejder som brolægger.

Hvad er det bedste ved mit arbejde og arbejdsplads

Det bedste ved mit arbejde og arbejdspladsen på Materielgården er at det er fysisk arbejde - og at der er så mange gode kollegaer.

Hvad gør hverdagen meningsfyldt?

Det gør min hverdag meningsfyldt, at jeg sammen med mine kollegaer udfører et ordentligt stykke arbejde, der kommer andre til gavn. 

Jesper Carstensen, 60 år

Jesper Carstensen, 60 år

Profession og ansættelsessted

Virksomhedspartner i Roskilde Kommune/Jobcenter.

Hvad er det bedste ved mit arbejde og arbejdsplads?

Jeg møder en masse forskellige mennesker i virksomhederne og blandt kollegaerne, som jeg kan få lov at danne relationer til og samtidig servicere.  Jeg har en stor grad af metodefrihed i løsningen af mine kerneopgaver og frihed til at træffe beslutninger.

Hvad gør hverdagen meningsfyldt?

Når man gør en forskel i virksomhederne og tilfører dem ny viden, men samtidig også når jeg bliver tilført viden, som styrker min, mit teams faglighed og andre kollegaers faglighed.

Hvordan dyrker jeg min faglighed?

Jeg får tilført viden i virksomhederne ved mine besøg, vidensdeling med mine teamkollegaer og andre kollegaer samt sparring med nærmeste leder.

Kom med på holdet

Vi har plads til dig, der har lyst til at gøre en forskel med borgeren, og som drømmer om en hverdag med mening.

Se alle ledige stillinger