Priser og fejring

Hvert år uddeler Roskilde Kommune priser til personer og foreninger/organisationer, der gør en ekstraordinær indsats. Herunder kan du læse mere om de forskellige priser, og om hvilket grundlag de tildeles på.

Kultur- og idrætspriserne

Kultur- og idrætspriserne

Hvert år uddeler vi priser til foreninger og personer i foreninger, der har gjort en forskel.

Det kan fx være en forening, der har et tilbud, som er helt ud over det sædvanlige eller har startet et helt nyt initiativ? Eller en træner, der er engageret langt ud over, hvad man kan forvente af en frivillig.

Vi uddeler hvert år priser inden for fire kategorier:

 • Kulturprisen for personer
 • Kulturprisen for foreninger
 • Idrætsprisen for personer
 • Idrætsprisen for foreninger

Personpriserne er på 5.000 kr., og foreningspriserne er på 15.000 kr.

Desuden uddeler Ungeudvalget 2 ildsjælepriser, til en voksen og en ung, der har gjort en ekstraordinær indsats for ungedomslivet i Roskilde Kommune. 

Alle priserne bliver uddelt hvert år på Frivillig Fredag, der er den sidste fredag i september. Her fejrer Roskilde Kommune de frivillige og takker for indsatsen i året, der er gået.

Vil du indstille din kandidat?

Du kan indstille din kandidat på siden, Kultur- og idrætspriserne - Roskilde Kommune

Tidligere prismodtagere - Personer

Tidligere prismodtagere - Foreninger

Ungeudvalgets ildsjælepriser

Ungeudvalgets ildsjælepriser

Ungeudvalget uddeler to priser på Frivillig Fredag, som går til personer, der gør en ekstraordinær indsats for unge.

Med Ung Ildsjæl prisen er ønsket at støtte unge, som laver noget anderledes, noget modigt eller noget, som ikke er set før, med et ønske om at støtte op om unge, der ofte er overset.

Med Voksen Ildsjæl prisen er ønsket at støtte voksne, der tager unge alvorligt, og bruger deres kompetencer til at styrke unges handlerum.

Med Ungeudvalgets ildsjælepriser følger 5.000 kr.

Vil du indstille din kandidat?

Du kan indstille din kandidat på siden, Ung Ildsjæl prisen og Voksen Ildsjæl prisen.

Tidligere prismodtagere - Ungeudvalgets ildsjælepriser

Den Sociale Pris

Den Sociale Pris

Den Sociale Pris uddeles i fællesskab af:

 • Roskilde Idrætsunion
 • Fritidspasordningen 'Like My Life'

Den sociale pris uddeles til en forening eller en person, der har gjort noget særligt ud af at skabe socialt liv i en forening og medvirket til:

 • At tiltrække ikke-foreningsvante børn til foreningen
 • At fastholde sårbare børn og unges tilknytning til idrætslivet
 • At tage særlige sociale initiativer eller arrangere ekstraordinære oplevelser for børn og unge

Med Den Sociale Pris følger 10.000 kr.

Tidligere prismodtagere

Landsby- og bydelsprisen

Landsby- og bydelsprisen

Alle mindre bysamfund eller bydele kan søge Landsby- og Bydelsprisen. 

Hvert år uddeles: 

 • den lille pris på 50.000 kr.
 • den store pris på 100.000 kr. 

Der bliver i bedømmelsen lagt vægt på, hvordan nye fællesskaber og samarbejde på tværs kan skabe nye spændende løsninger, så lokalsamfundet bliver stærkere og mere bæredygtigt.

Vil du indstille din kandidat?

Du kan indstille din kandidat på siden, Landsby- og Bydelsprisen.

Tidligere prismodtagere

Frivilligprisen

Frivilligprisen

Med Frivilligprisen ønsker Roskilde Kommune at

 • motivere og højne interessen for frivilligt socialt arbejde
 • anerkende den frivillige sociale indsats
 • give et skulderklap til en person eller forening, der gør en særlig indsats.

Tidligere prismodtagere

Handicapprisen

Handicapprisen

Vi uddeler to handicappriser. Den første bliver uddelt for en særlig indsats, mens den anden går til et arrangement.

Pris 1 er en anerkendelse på 5.000 kr. for en særlig indsats, der har forandret livet for folk med handicap.

Kandidaten kan fx være en person, forening, erhvervsdrivende, butiksejer etc. Det vigtigste er, at kandidaten har gjort noget helt særligt for folk med handicap.

Pris 2 er økonomisk støtte på op til 15.000 kr. til et eller flere arrangementer, der retter sig mod borgere med handicap.

Handicaprådet udvælger et eller flere forslag. Ved udvælgelsen indgår en vurdering af aktivitetens formål samt hvor mange deltagere, der forventes at deltage. I skal give en begrundelse for, at støttebeløbet er nødvendigt for at holde arrangementet.

Tidligere prismodtagere

Integrationsprisen

Integrationsprisen

Integrationsrådet besluttede for nogle år siden at uddele en integrationspris. Dette vedholdes stadig. I den beslutning ligger flere overvejelser.

Rådet synes, at der er rigtig mange derude, der gør en forskel både som privatperson, arbejdsgiver, institution og frivillige organisationer og ikke mindst dem, som gør en kæmpe indsats for børn og unge, der virkelig har brug for det. De personer, der gør en særlig indsats i forhold til de etniske minoriteter, skal anerkendes og synliggøres, og derfor uddeler Rådet hvert år en integrationspris.

Tidligere prismodtagere

Sådan indstiller du

Hver pris har hver sin indstillingsmetode, uddelingstidspunkt og tildelingskriterier.

Under vores selvbetjeningssider kan du se, hvordan du indstiller kandidater til de forskellige priser, der typisk gennemføres via en webformular af hensyn til datasikkerheden.

Du finder en oversigt her