Priser og fejring

Hvert år uddeler Roskilde Kommune priser til personer og foreninger/organisationer, der gør en ekstraordinær indsats. Herunder kan du læse mere om de forskellige priser, og om hvilket grundlag de tildeles på.

Kultur- og idrætspriserne

Kultur- og idrætspriserne

Hvert år uddeler vi priser til foreninger og personer i foreninger, der har gjort en forskel.

Det kan fx være en forening, der har et tilbud, som er helt ud over det sædvanlige eller har startet et helt nyt initiativ? Eller en træner, der er engageret langt ud over, hvad man kan forvente af en frivillig.

Vi uddeler hvert år priser inden for fire kategorier:

 • Kulturprisen for personer
 • Kulturprisen for foreninger
 • Idrætsprisen for personer
 • Idrætsprisen for foreninger

Personpriserne er på 5.000 kr., og foreningspriserne er på 15.000 kr. Alle priserne bliver uddelt hvert år på Frivillig Fredag, der er den sidste fredag i september. Her fejrer Roskilde Kommune de frivillige og takker for indsatsen i året, der er gået.

Tidligere prismodtagere - Personer

Tidligere prismodtagere - Foreninger

Den Sociale Pris

Den Sociale Pris

Den Sociale Pris uddeles i fællesskab af:

 • Roskilde Idrætsunion
 • Fritidspasordningen 'Like My Life'

Den sociale pris uddeles til en forening eller en person, der har gjort noget særligt ud af at skabe socialt liv i en forening og medvirket til:

 • At tiltrække ikke-foreningsvante børn til foreningen
 • At fastholde sårbare børn og unges tilknytning til idrætslivet
 • At tage særlige sociale initiativer eller arrangere ekstraordinære oplevelser for børn og unge

Med Den Sociale Pris følger 10.000 kr.

Landsby- og bydelsprisen

Landsby- og bydelsprisen

Alle mindre bysamfund eller bydele kan søge Landsby- og Bydelsprisen. 

Hvert år uddeles: 

 • den lille pris på 50.000 kr.
 • den store pris på 100.000 kr. 

Der bliver i bedømmelsen lagt vægt på, hvordan nye fællesskaber og samarbejde på tværs kan skabe nye spændende løsninger, så lokalsamfundet bliver stærkere og mere bæredygtigt.

Tidligere prismodtagere

Frivilligprisen

Frivilligprisen

Med Frivilligprisen ønsker Roskilde Kommune at

 • motivere og højne interessen for frivilligt socialt arbejde
 • anerkende den frivillige sociale indsats
 • give et skulderklap til en person eller forening, der gør en særlig indsats.

Tidligere prismodtagere

Handicapprisen

Handicapprisen

Vi uddeler to handicappriser. Den første bliver uddelt for en særlig indsats, mens den anden går til et arrangement.

Pris 1 er en anderkendelse på 5.000 kr. for en særlig indsats, der har forandret livet for folk med handicap.

Kandidaten kan fx være en person, forening, erhvervsdrivende, butiksejer etc. Det vigtigste er, at kandidaten har gjort noget helt særligt for folk med handicap.

Pris 2 er økonomisk støtte på op til 10.000 til et eller flere arrangementer, der retter sig mod borgere med handicap.

Handicaprådet udvælger et eller flere forslag. Ved udvælgelsen indgår en vurdering af aktivitetens formål samt hvor mange deltagere, der forventes at deltage. I skal give en begrundelse for, at støttebeløbet er nødvendigt for at holde arrangementet.

Tidligere prismodtagere

Sådan indstiller du

Hver pris har hver sin indstillingsmetode, uddelingstidspunkt og tildelingskriterier.

Under vores selvbetjeningssider kan du se, hvordan du indstiller kandidater til de forskellige priser, der typisk gennemføres via en webformular af hensyn til datasikkerheden.

Du finder en oversigt her