Sociale partnerskabsforeninger

Roskilde Kommune har indgået partnerskabsaftaler med 7 lokale folkeoplysende foreninger, der skal styrke indsatsen omkring ikke foreningsvante børn og unge i kommunen.

7 Sociale Partnerskabsforeninger

De 7 Sociale Partnerskabsforeninger er:

  • AIR Roskilde Brydeklub
  • KFUM’s Boldklub Roskilde
  • Roskilde Basketball Club (RBBC)
  • Roskilde Boldklub af 1906
  • Roskilde Håndbold
  • Sønderlundskvarterets Idrætsforening
  • Turning Tables Danmark – Roskilde afdelingen

Foreningerne har fået midler til at ansætte en ressourceperson 10-12 timer ugentligt i perioden januar 2021 – december 2023. Ressourcepersonen skal understøtte og styrke foreningens arbejde med at indsluse og fastholde ikke-foreningsvante og socialt udsatte børn og unge fra Roskilde Kommune.

Formålet med partnerskabsaftalerne er også at skabe et netværk mellem foreningerne, kommunen og øvrige aktører i lokalområdet som skoler, SFO’er og fritidshjem.

Desuden er Boligselskabet Sjællands boligsociale indsats og DIF’s Get2sport indsats tætte samarbejdspartnere i projektet, hvor de indgår i dialoger og samarbejder med foreningerne og kommunen om bl.a. aktiviteter i de boligområder, der indgår i den boligsociale helhedsplan. 

Netværket gør det muligt for foreningerne at sparre og udveksle erfaringer med hinanden, så de hver især bliver bedre rustet til opgaven. Desuden er ambitionen, at ressourcepersonerne i netværket danner indbyrdes relationer, der danner grobund for gode samarbejder på tværs af foreningerne og med lokale aktører.

De gode erfaringer og indsatser der realiseres af partnerskabsforeningerne, skal desuden deles med andre foreninger i Roskilde Kommune i håbet om at styrke den samlede indsats på området mest muligt.

Vil du vide mere om arbejdet med de sociale partnerskabsforeninger, er du velkommen til at kontakte konsulent i Kultur & Idræt Michael Lind Olsen.

Baggrund for indsatsen

Baggrunden er, at foreningslivet har udtrykt behov for, at få støtte til ikke foreningsvante børn og unge, i forhold til at give dem den gode velkomst og fastholde dem i foreningen. Via midler fra Roskilde Kommunes Boligpolitik fik Kultur og Idrætsafdelingen mulighed for, at udmelde den 3-årige pulje, hvor 750.000 kr. hvert år fra 2021-23 skal styrke foreningernes børne- og ungearbejde.

De 7 foreninger har været igennem en ansøgningsproces og er blevet nøje udvalgt blandt mange kvalificerede ansøgere.  

Michael Lind Olsen

Michael Lind Olsen

Afdeling: Kultur og Idræt

46 31 40 44 michaello@roskilde.dk