Sociale partnerskabsforeninger

Roskilde Kommune har indgået partnerskabsaftaler med 7 lokale folkeoplysende foreninger, der skal styrke indsatsen omkring ikke foreningsvante børn og unge i kommunen.

7 sociale partnerskabsforeninger

Roskilde Kommune har indgået partnerskabsaftaler med syv lokale folkeoplysende foreninger, der skal styrke indsatsen omkring ikke-foreningsvante og udsatte børn og unge i kommunen.

De 7 Sociale Partnerskabsforeninger er:

Sociale Partnerskabsforeninger startede som et projekt i perioden 2020-2023 og gik fra 2024 i drift. Foreningerne modtager i 2024 midler til at ansætte en ressourceperson 10-12 timer ugentligt.
Ressourcepersonen skal understøtte og styrke foreningens arbejde med at indsluse og fastholde ikke-foreningsvante og socialt udsatte børn og unge fra Roskilde Kommune.

Formålet med partnerskabsaftalerne er også at skabe et netværk mellem foreningerne, kommunen og øvrige aktører i lokalområdet som eksempelvis skoler, klubber og andre relevante aktører.

Boligselskabet Sjællands boligsociale indsats og DIF’s Get2sport indsats tætte samarbejdspartnere i projektet, hvor de indgår i dialoger og samarbejder med foreningerne og kommunen om bl.a. aktiviteter i de boligområder, der indgår i den boligsociale helhedsplan. 

Netværket gør det muligt for foreningerne at sparre og udveksle erfaringer med hinanden, så de hver især bliver bedre rustet til opgaven. Desuden danner ressourcepersonerne i netværket indbyrdes relationer, der danner grobund for gode samarbejder på tværs af foreningerne og med lokale aktører.

De gode erfaringer og indsatser der realiseres af partnerskabsforeningerne, skal desuden på sigt deles med andre foreninger i Roskilde Kommune i håbet om at styrke den samlede indsats på området mest muligt.

Vil du vide mere om arbejdet med de sociale partnerskabsforeninger, er du velkommen til at kontakte konsulent i Kultur & Idræt Michael Lind Olsen på tlf: 46314044 mail: Michael Lind Olsen

Baggrund for indsatsen

Baggrunden er, at foreningslivet har udtrykt behov for, at få støtte til ikke foreningsvante børn og unge, i forhold til at give dem den gode velkomst og fastholde dem i foreningen. Via midler fra Roskilde Kommunes Boligpolitik fik vi mulighed for, at udmelde en 3-årige pulje, der skal styrke foreningernes børne- og ungearbejde.

De syv foreninger har været igennem en ansøgningsproces og er blevet nøje udvalgt blandt mange kvalificerede ansøgere.  

Baggrund for indsatsen

Baggrunden er, at foreningslivet har udtrykt behov for, at få støtte til ikke foreningsvante børn og unge, i forhold til at give dem den gode velkomst og fastholde dem i foreningen. Via midler fra Roskilde Kommunes Boligpolitik fik vi mulighed for, at udmelde en 3-årige pulje, der skal styrke foreningernes børne- og ungearbejde.

De syv foreninger har været igennem en ansøgningsproces og er blevet nøje udvalgt blandt mange kvalificerede ansøgere.  

Michael Lind Olsen

Michael Lind Olsen

Afdeling: Kultur og Idræt

46 31 40 44 michaello@roskilde.dk