Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget varetager en række opgaver inden for det frivillige foreningsliv. Læs mere om udvalgets opgaver og medlemmer herunder, samt find dagsordener og referater fra udvalgets møder.

Folkeoplysningsudvalget varetager

Folkeoplysningsudvalget varetager bl.a.:

Derudover har udvalget høringsret i de årlige budgetforhandlinger og afholder den årlige Foreningsaften.

Anvisning af lokaler er delegeret til Kultur og Idræt. Der er nedsat et Ungeudvalg til at behandle ansøgninger til Ungepuljen.

Medlemmer

Byrådsvalgte medlemmer

 • Marianne Kiærulff (V)
 • Maren Ottar Hessner (B)

Foreningsvalgte medlemmer

 • Jesper Kejlhof, formand, repræsenterer spejderne og de religiøse ungdomsforeninger
 •  Brian Mortensen, næstformand, repræsenterer aftenskolerne
 •  Rie Freja Ørnemark, repræsenterer aftenskolerne
 •  Brian Hornuff, repræsenterer aftenskolerne
 •  Jan Brink-Pedersen, repræsenterer idrætsforeningerne
 • Jakob Bo Berthelsen, repræsenterer idrætsforeningerne 
 • Iben Blum, repræsenterer de kulturelle foreninger
 •  Cevri Ocak, repræsenterer de kulturelle foreninger
 •  Egon Christensen, repræsenterer handicapforeningerne

Tilforordnede

 • Lisbeth Pedersen, repræsenterer Integrationsrådet
 • Frederik S. Andersen, repræsentant fra Ungeudvalget
 • Lotte Damgaard Ingvartsen, Kultur og Idræt, Roskilde Kommune

Kontakt Folkeoplysningsudvalgets formand:

Jesper Kejlhof
Email: Jesper@kejlhof.dk
Telefon: 40727067