Jeg vil lave altan eller andre hævede opholdsarealer på hus

Her kan du få et overblik hvilke krav, der er til altaner, tagterrasser og andre hævede opholdsarealer på hus

Typer af altaner på enfamiliehuse

Vi har i Danmark en vis tradition for altaner på enfamiliehuse, specielt på ældre huse. Altanerne har dog altid været af forholdsvis beskeden størrelse, og dermed indgået som en lille tilføjelse på huset. 

I dag ser vi indimellem ønsker om endog meget store hævede opholdsarealer, der som udgangspunkt fordeler sig på 3 typer:

 • Altaner i forbindelse med øverste etage
  Disse hænger typisk ikke bare på bygningen. men står på en stolpekonstruktion.
 • Tagterrasser i forbindelse med øverste etage
  Disse er typisk lagt oven på en lavere tilbygning, eller spændt ud mellem to bygninger, men kan også være større indsnit i tagfladen.
 • Hævede opholdsarealer
  Har man f.eks. høj kælder eller faldende terræn vil en terrasse i forbindelse med stueetagen blive hævet over terrænet.

Hvilke krav er der til opholdsarealer?

Skal jeg søge om tilladelse?

Byggeloven og bygningsreglementet, e r desværre ikke helt skarpe på hvornår du skal søge , men når vi tale om altan/lagterrasse skat du I hvert fald søge om tilladelse i disse tilfælde:

 • Når byggeriet går ud over byggeretten I bygningsreglementet eller ud over bebyggelsesregulerende bestemmelser i en lokalplan, det vil sige bliver for højt eller kommer for tæt på skel.
 • Hvis en lokalplan fastlægger området til boligbebyggelse i en etage med udnyttelig tagetage.
 • Hvis din bygning er bevaringsværdig

Derudover kan vi blot anbefale , at du forespørger eller søger i alle de tilfælde, ikke mindst da hævede opholdsarealer kan bringe mange sind I kog. Det ved vi af erfaring.

Kontakt Byggesag

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00

Sagsbehandlingstider: du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.