Pension og tillæg

Der er tre typer pension: folkepension, delpension og førtidspension.

De tre typer pension

Du skal selv søge om at få eller udskyde din folkepension, når du når folkepensionsalderen.

Du kan søge om personligt tillæg eller helbredstillæg, hvis du er pensionist og særligt vanskeligt økonomisk stillet

Folkepension

Husk, at du selv skal søge folkepension - den bliver ikke udbetalt automatisk. Du kan søge allerede et halvt år før du fylder 65 år. Søg og læs mere på borger.dk. Hvis ikke du kan betjene dig digitalt, skal du kontakte Borgerservice.

Delpension

Delpension er en mulighed for borgere mellem 60-66 år, der ønsker at gå ned i arbejdstid. Delpensionen supplerer lønnen svarende til de timer, som arbejdstiden nedsættes. Delpensionen beregnes på grundlag af et årligt basisbeløb svarende til 82 % af højeste dagpengebeløb. Vil du ansøge om delpension kontakter du Udbetaling Danmark, der bevilger og udbetaler din pension.

Førtidspension

Førtidspension er for personer, hvis erhvervsevne af forskellige grunde varigt er nedsat, og som derfor ikke er i stand til at forsørge sig selv. Der er to typer af førtidspensioner.

Førtidspension efter reglerne fra 1. januar 2003 består af én pension, der svarer til højeste dagpengesats.

Førtidspension efter reglerne indtil 1. januar 2003 består af:

  • Højeste førtidspension, hvis dit helbred er så dårligt, at du kun har en ubetydelig eller slet ingen erhvervsevne tilbage.
  • Mellemste førtidspension, hvis din erhvervsevne er nedsat med mindst 2/3 som følge af helbred.
  • Forhøjet almindelig førtidspension eller almindelig førtidspension, hvis din erhvervsevne som følge af helbred eller sociale årsager er nedsat med mindst halvdelen.

På Pensionsinfo.dk kan du blandt andet beregne din efterløn, folkepension eller førtidspension. Du har også mulighed for at få et samlet overblik over din økonomi ved pensionering.

Kontakt Udbetaling Danmark, der udbetaler ydelserne.

Spørgsmål og svar

Kontakt Voksenservice

Rådhusbuen 3
4000 Roskilde

Telefon

Mandag til fredag

Kl. 9-14

Du kan forvente svar inden for 10 hverdage.