Midlertidigt rehabiliteringsophold

Roskilde Kommune har nogle pladser, som bliver brugt til midlertidigt rehabiliteringsophold. Disse findes på Hyrdehøj Plejecenter.

Et midlertidigt rehabiliteringsophold er en målrettet og tidsafgrænset indsats, hvor formålet med opholdet bliver afklaret i samarbejde med dig og personalet på rehabiliteringsafsnittet.

Formålet er, at du får muligheden for at genskabe et så godt hverdagsliv som muligt, hvor du selv bidrager mest muligt.

Et midlertidigt rehabiliteringsophold kan bevilges af flere årsager:

  • Behov for sygepleje og indsats fra plejepersonale, som ikke kan foregå i eget hjem
  • Behov for en tværfaglig rehabiliteringsindsats, fx genoptræning
  • Behov for en neurologisk rehabiliteringsindsats, som ikke kan foregå i eget hjem
  • Aflastning af pårørende

Spørgsmål og svar

Kontakt Myndighedsservice