Pasning af nærtstående

Hvis du har en nærtstående der har brug for pasning i hjemmet grundet en kronisk eller langvarig lidelse, har du mulighed for at blive ansat af kommunen.

Ordningen er tidsbegrænset og betingelserne for at komme i betragtning er:

 

  • at du har tilknytning til arbejdsmarkedet

 

  • at alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet, eller at plejeforholdet svarer til et fuldtidsarbejde,

 

  • at der er enighed mellem parterne om etableringen af pasningsforholdet

 

  • at kommunen vurderer, at der ikke er afgørende hensyn, der taler imod, at det er den pågældende person, der passer den nærtstående

 

Du skal søge pasningsordning i den kommune, hvor den der skal passes har folkeregisteradresse.

 

Lønnen udgør kr. 24.115 pr. måned (2021 takst)

 

Spørgsmål og svar