Grøn Blå strategi - udvikling af de grønne og blå værdier i Roskilde Kommune

I Roskilde Kommune har vi en unik natur med fjord, skov, søer og ådale i et varieret landskab.

Roskilde Byråd har vedtaget Grøn Blå Strategi for Roskilde Kommune, som fastlægger den overordnede retning for udviklingen af de grønne og blå værdier i Roskilde Kommune.
Grøn Blå Strategi består af et udviklingsprogram og en handleplan.

Udviklingsprogrammet beskriver den natur vi har, og er bygget op omkring det vi gerne vil bruge det grønne og blå til:

  • Natur. Vi vil sikre at den eksisterende natur har det godt og vi vil løbende skabe ny natur.
  • Sundhed. Vi vil gøre naturen som rum for rekreation og motion til det lette valg for alle borgere i kommunen.
  • Oplevelser. Vi vil i endnu større omfang gøre naturen tilgængelig som rum for oplevelser og formidle mulighederne bedre.
  • Klima. Vi vil understøtte et bedre klima ved at skabe mere natur gennem arealomlægning, skovrejsning mm.                                           

Handleplanen beskriver planen for indsatsen i perioden 2022-2025. Handleplanen er udviklet med afsæt i de eksisterende eller planlagte indsatser.

Publikationer

Download Roskilde Kommunes Grøn Blå Strategi
Grøn Blå Strategi 2020

Grøn Blå Strategi 2024-2027 - Handleplan

Grøn Blå Handleplan 2024 2027

Strategi for Roskildes grønne ring

Strategi for Roskildes grønne ring 2016