Alle Tiders Musikby

Alle borgere skal møde musikken i deres hverdagsliv. Musikken skal være en uundværlig, anerkendt og bærende del af livet i Roskilde Kommune - en Alle Tiders Musikby.

Sådan spiller Alle Tiders Musikby

Sådan spiller Alle Tiders Musikby

Siden Alle Tiders Musikby blev politisk vedtaget i 2017 er den løbende blevet virkeliggjort på tværs af kommunen, musikaktører og –foreninger samt interessenter.

Fælles er troen på musikkens mange potentiale i forhold til kernevelfærden såsom skole og børneområdet, social- og sundhedsområdet.

Her på siden kan du læse mere om indsatsen og se eksempler på, hvad der spiller lige nu.

Vision

Musikken skaber Roskilde. Roskilde skaber musikken.

Vi kender musikkens værdi og vil understøtte de positive effekter, som musikken har på mennesker og omverden.

Musikken skal ind overalt.

Musikkens potentialer skal forløses i en stærk samklang mellem frivillige ildsjæle og høj professionalisme.

Musikken skal bæres gennem kreativitet, tværfaglighed og stærke fællesskaber. Vi vil bruge rigdommen af engagement, viden og skabertrang til at transformere Roskilde til et fremtidslaboratorium for musik, hvor vi viser nye veje og tester nye løsninger.

Læs hele strategien her på siden under "Publikationer".

Alle borgere uanset alder og baggrund skal have mulighed for at opleve musikken, udtrykke sig musikalsk eller være skabende på og bag scenen.

Musikbyudvalget dirigerer

Musikbyudvalget dirigerer

Til løbende at sætte retningen for Alle Tiders Musikby er der nedsat et Musikbyudvalg.

Lyden af muligheder: Udviklingspuljen for Alle Tiders Musikby

Til at understøtte udviklingen er der afsat 1.030.000 kr. årligt til en Udviklingspulje for Alle Tiders Musikby.

Udviklingspuljen støtter primært nye initiativer, der udvikler musiklivet i Roskilde Kommune.

Initiativerne kan være eksperimenterende eller afsøge nye måder, metoder eller formater til at engagere publikum, involvere flere i musikkens verden eller skabe nye samarbejder på tværs af musiklivets aktører.

Fra tanke til tone: Initiativer under Alle Tiders Musikby

Polyfon

Polyfon er først og fremmest et fællesskab bestående af engagerede ildsjæle og organisationer, der ønsker at skabe verdens bedste musikby i Roskilde. Med Polyfon samler vi de gode kræfter i et netværk, der får gode idéer til at blomstre og musikken til at spille.

Polyfon er også et lokalt musikmedie. Vi udkommer med indhold henvendt til musikfællesskaber og de mange musikalske sjæle i Roskilde. Igennem artikler, podcasts og videoer sætter vi fokus på byens gode musikhistorier, de nyskabende idéer og deler gode råd til at skabe store og små musikoplevelser i Roskilde.

Polyfon er forankret i Roskilde Kommune og står på skuldrene af den ambitiøse musikbystrategi, Alle Tiders Musikby. Projektet er finansieret af midler fra Musikbyudvalget.

Polyfons hjemmeside

ROSKILDE FORSTÆRKET

Roskilde Kommune har i mange år fejret Spil Dansk i uge 44, men i 2023 afprøves et nyt initiativ, hvor der stilles skarpt på kommunens lokale musikalske sammenhæng under overskriften ROSKILDE FORSTÆRKET.

Ideen er at forstærke forbindelserne mellem musikprojekter, engagement og afkroge, som findes i hele kommunen og forstærke musikbystrategiens målsætninger om Musik for alle og Musik sammen.

Til at understøtte arrangementer er der en pulje på 100.000 kr. med ansøgningsfrist er 10. september.

ROSKILDE FORSTÆRKET

Spil Op & Danmarks Underholdningsorkester

SPIL OP startede som et skoleprojekt fra 2020-2023, hvor indskolingsklasser fra Hedegårdenes Skole, Tjørnegårdskolen og Østervangsskole havde et særligt tilrettelagt orkesterforberedende undervisningsforløb, hvor de blev undervist i musik, rytme m.m. på en legende og undersøgende måde.

Erfaringerne fra SPIL OP er i dag omformet til åbne musikalske værksteder i første omgang i SFO-tiden på Hedegårdenes Skole og Tjørnegårdskolen samt et begyndende aktivitetssamarbejde mellem kommunens musiske skole og Boligselskabet Sjælland.

SPIL OP kulminerede med en sommerkoncert i Æblehaven, hvor SPIL OP eleverne optrådte sammen med Danmarks Underholdningsorkester og solisterne Isam B og Katinka.
Til en julekoncert i 2022 optrådte eleverne også med Underholdningsorkesteret og Jimmy Jørgensen.

Samarbejdsparterne bag SPIL OP er Roskilde Kommune – herunder Hedegårdenes Skole, Tjørnegårdskolen og Østervangsskolen, Kulturskolen Roskilde samt Boligselskabet Sjælland og Danmarks Underholdningsorkester.

Projektet er støttet af Augustinus Fonden og Knud Højgaards Fond.

Se den lille film
3 skønne og uforglemmelige SPIL OP skoleår er samlet til en finurlig lille film med fokus på samspil, fællesskab og trivsel.

I filmen kan du se Spil Op-elever spille på kornetter og synge i kor, Danmarks Underholdningsorkester på skolebesøg og eleverne optræde til koncerter sammen med Underholdningsorkesteret og forskellige solister.

Se video om SPIL OP - samspil, fællesskab og trivsel.

Dreamers’ Circus

Sammen med Statens Kunstfond, har Roskilde Kommune udpeget det anerkendte folkemusikensemble Dreamers’ Circus som Stadsmusikanter i første omgang frem til sommeren 2024.

Som Stadsmusikanter skaber trioen arrangementer og initiativer sammen med Roskilde Kommunes mangfoldige musik- og kulturliv, hvor endnu flere er med til at udforske den musikalske kulturarv og tage del i musiklivet som arrangører, musikere, dansere og publikum.

Ind til videre har der bl.a. været et kreativt og opkvalificerende samarbejde med elever og undervisere på musisk skole i kommunen, opstarten af en fast Nordisk folk Jam på INSP! og en innovativ koncert på Ild i Gilden. Herudover er samarbejde med Roskilde Bibliotekerne og Danish Songwriting Academy i støbeskeen samt et par større offentlige koncerter.

Disse tiltag har søgt at udbrede musikken til nye publikummer og skabe nye forbindelser mellem en lang række musikalske aktører på tværs af genrer.

Har du en ide til et arrangement eller et projekt du drømmer om at føre ud i verden sammen med vores Stadsmusikanter er du meget velkommen til at kontakte Roskilde Kommunes musikbysupervisor, Mikael Pass på mikaelpa@roskilde.dk.

Læs og hør mere om Dreamers' Circus

LYD PÅ

Projektet LYD PÅ er sat i gang i foråret 2021. Projektet har fokus på, hvordan sang og musik bidrager til mennesker med handicap og psykisk sårbare personers recovery-proces ved at reducere stress og styrke samhørigheden og følelsen af trivsel.

Projektet bygger på veldokumenterede erfaringer fra den anerkendte tyske organisation ”Singende Krankenhäuser” og gennemføres i et samarbejde mellem Roskilde Synger og socialområdet i Roskilde Kommune.

LYD PÅ har hold på følgende tilbud; Makers Corner, Alle Tiders Højskole, ITC, STU, Asters højskolen, INSP (i samarbejde med Recoveryskolen i GRO).

Ud over LYD PÅ-holdene gennemføres et uddannelsesforløb for medarbejdere og brugere, som faciliterer eller gerne vil facilitere LYD PÅ hold. Der er desuden udarbejdet en LYD PÅ-guide og der arbejdes på at lave en LYD PÅ konference.

Se video 1 om LYD PÅ

Se video 2 om LYD PÅ

RIA & DELTA

RIA Kollektivet er et ungefælleskab med interesse i musikskabelse. Fællesskabet er vokset ud af klubberne i Roskilde Kommune og deres fokus på musikalske fælleskaber og deres årlige efterårscamp ’Musikstarter’.

De unge har organiseret sig i kollektivet som en forening, og de organiserer flere selvstændige begivenheder, der er 100% ungedrevet.

RIA Kollektivet har ca. 130 medlemmer og aldersspændet er 13-20 år.

RIA Kollektivet er bl.a. involveret i éndagsfestivalen DELTA, som Gimle har projektansvaret og som de unge er medskaber af. Hver 14. dag ”går de unge til festival’, hvor de gennem workshops og arbejdsgrupper planlægger festivalen i forhold til booking, markedsføring og pladsindretning.

Festivalen bliver afholdt på hele Gimles matrikel med scener og kunstinstallationer.

Musikindsats i børnehuset Mælkebøtten

I gennem 3 år har Børnehuset Mælkebøtten haft et tæt samarbejde med Roskilde Musiske Skole, hvor en sang-, musik- og rytmikunderviser har besøgt Mælkebøtten alle mandage og fredage.

Sammen med pædagogerne har underviseren lavet sang og musik med alle børnegrupperne.

Børnenes glæde ved sang og musik har mærkbart betydning for deres sproglige og sociale udvikling.

Erfaringerne fra Mælkebøtten kommer derfor 4 nye dagtilbud til gode fra 2023 og frem.

Se video om musik i Mælkebøtten

Musikløft

Musikløft er afsluttet og blev evalueret i januar 2023.

Musikløft er et pilotprojekt der har til formål at styrke plejehjemsbeboeres trivsel på plejecentre i Roskilde Kommune gennem tilrettelagte koncertrækker, der var skræddersyet det enkelte centers beboere i samråd med personalet.

Syv plejecentre deltog i pilotprojektet, som bestod af syv musikerhold, der repræsenterede forskellige musikalske stile og instrumentering.

Musikerhold har været i dialog med personalet mhp. at koncertrækken understøttede trivselsarbejdet på det enkelte plejecenter.

Sekretariatet for Social, Job og Sundhed undersøger muligheden for at overføre erfaringerne til den daglige drift.

Kulturlaboratoriet

Turning Table Danmark er en national NGO, der skaber kunst og kultur med børn og unge igennem aktiviteter med fokus på film, fotografi og musik.

I gennem en årrække har Turning Tables lavet aktiviteter for børn og unge i Æblehaven i en midlertidig container og en lejlighed, som Boligselskabet Sjælland stillede til rådighed.

Nu er deres tilstedeværelse og betydning i Æblehaven blevet segmenteret, da de har indviet Kulturlaboratoriet ved siden af Idrætsbiblioteket i Æblehaven.

Her har de skabet bedre og blivende fysiske rammer for deres aktiviteter i form af studier, øvelokaler, fælles arealer og muligheden for to mindre udendørs scener.

Turning Tables første skridt til en vedvarende tilknytning til Roskilde var, at de blev en forening i Roskilde Kommune under navnet Turning Tables Roskilde.

I den forbindelse er de en del af det kommunale initiativ ’Sociale Partnerskaber’ med fokus på at få ikke-foreningsvante unge ind i foreningsfællesskaberne.

Når institutioner, aktører og fagområder løfter på tværs og i flok, opstår der nye idéer, projekter og indblik i musikkens virke, potentialer og effekter. Sammen nås nye højder og udvikles nye musikalske fællesskaber.

Bag om scenen: Alle Tiders Musikby

Roskilde har altid rimet på musik, også ud over den årlige Roskilde Festival.

Musikken kan opleves året rundt og der er mange genrer i spil. Musikkens betydning i Roskilde Kommune fik et fokuseret løft i 2017, hvor et enigt byråd vedtog strategien for Alle Tiders Musikby.

Siden da er der hvert år blevet udarbejdet en 4-årig handleplan med et udvalg af udviklingsinitiativer.

Der er et internt netværk af musikambassadører fra de forskellige forvaltninger, Skole og Børn, Kultur, Bibliotek og Idræt, Byudvikling og Grøn Omstilling samt Social, Job og Sundhed, der sikrer at musikken inddrages i kommunens opgaveløsninger.

Roskilde Kommune har som den eneste kommune i landet en Musikbysupervisor, der fungerer som musikmiljøets talerør og indgang til Roskilde Kommune.

Publikationer

Strategi for Alle Tiders Musikby

Vedtaget 2017

Download: Musikbystrategi

Alle Tiders Musikby 2024-2027

Alle Tiders Musikby 2024-2027

Skal vi spille sammen?

Kit Lindved Sværke