Skousbo

Nyt kvarter i Viby - på landet og tæt ved alt det andet.

Et nyt kvarter i Viby

Skousbo bliver en moderne bydel i Viby med plads til fællesskaber og udfoldelsesmuligheder både i forhold til naboer og til landskabet. 

Når Skousbo er færdigbygget vil der være ca. 950 boliger i flere forskellige boformer, bebyggelsestyper, fællesfaciliteter, landskaber og arkitektur.

Udviklingen af Skousbo hviler på principper om bæredygtighed, miljø og klima.

Vil du bygge i Skousbo?

Vil du bygge i Skousbo?

Roskilde Kommune inviterer nu byggebranchen og investorer til et tæt, udbytterigt og konstruktivt samarbejde omkring udvikling og bebyggelse af det nye boligudviklingsområde Skousbo.

Gå til Vil du bygge i Skousbo?

Vil du bo i Skousbo?

Skousbo bliver en moderne bydel i Viby med plads til fællesskaber og udfoldelsesmuligheder både i forhold til naboer og til landskabet. 

Med udgangspunkt i en ny helhedsplan bliver den nye bydel til opbygget af tre hovedelementer

  • Syvmosekilen (det store fælles blå-grønne landskab)
  • Syvmose Allé (bebyggelsens rygrad) 
  • boliger i grupper / enklaver

Mangfoldige boformer og plads til fællesskabet

Mangfoldige boformer og plads til fællesskabet

Skousbo bliver et levende og varieret by- og boligmiljø med mangfoldige boligformer. Her skal der være plads til alle. Skousbo bliver fællesskabets bydel med plads til det nære, det lokale og det store fællesskab på tværs af hele Viby.

Gå til Mangfoldige boformer og plads til fællesskabet

En bæredygtig bydel

En bæredygtig bydel

Det bærende element i udviklingen af Skousbo er at lade bydelen udvikle sig med respekt for det eksisterende landskab. Hegn, diger, grøfter, vådområder og søer er vigtige levesteder for en lang række insekter, fugle og planter og bidrager til oplevelsen af landskabet.

Gå til siden En bæredygtig bydel

Bo i naturen

Bo i naturen

Naturen er Skousbos grønne nerve. Den skal både omkranse og finde vej ind i den nye bydels bebyggelse og byrum.

En grøn forbindelse gennem Skousbo udgør rygraden, der samler bebyggelse og landskab og forbinder naturen med byen. Både placeringen af boliger og den lokale vandafledning er tænkt i samspil med landskab og natur i Skousbo. 

Gå til siden Bo i naturen

Et liv i Viby Sjælland

Publikation

Helhedsplan for Skousbo

Helhedsplan for Skousbo

Kontakt Byudvikling og Grøn Omstilling

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag 

9.00 - 14.00

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.