Vil du bygge din egen bolig?

Roskilde Kommune udbyder nu 14 grunde til salg til selvbyg med tilbudsfrist den 18. august 2024. Det skal gøre det muligt for nybyggere at opføre en bolig med et stærkt personligt præg på Musicon.

Mangfoldige selvbyggerboliger på Musicon

Drømmer du om at have indflydelse på de fysiske rammer i din bolig? Eller drømmer du måske endda om at bygge din egen bolig?

Så venter der en unik mulighed i den kreative bydel Musicon i Roskilde. Her kan du nemlig blive selvbygger. At være selvbygger betyder, at du får indflydelse på din egen bolig fra tidlig skitse til færdigopført resultat.

Som selvbygger bliver du en del af et skabende fællesskab med plads til at udvikle og arbejde sammen. Uanset om du har hænderne skruet godt på og ønsker at "gøre-det-selv", er nysgerrig på at afprøve en alternativ boform eller drømmer om at dyrke de nære naborelationer i et lokalt fællesskab, giver selvbyg dig mulighed for det. 

14 grunde i udbud nu - send os dit tilbud

Det er nu muligt at byde sig til, hvis du går og drømmer om selvbyg. Roskilde Kommune har sendt 14 grunde i udbud med tilbudsfrist den 18. august 2024. 

På grundene kan der opføres individuelle rækkehuse eller små etageejendomme, hvis flere går sammen om et bud på optil to grunde. 

Det er muligt at besigtige grundene den 23. maj kl. 10-11 med forudgående tilmelding. Læs mere om udbudsvilkårene via linket nedenfor. Her kan du også læse om muligheden for at stille spørgsmål og få svar, samt deltage i besigtigelsen. 

Fra mobiliseringsproces til udbud

I forberedelsen af udbuddet har der været afholdt en mobiliseringsproces i foråret 2023. Det er ikke en forudsætning, at man som tilbudsgiver og selvbygger har været en del af denne proces.

Der blev udarbejdet en række materialer i processen, der kan tjene som inspiration til den enkelte. I oversigten nedenfor findes al tilgængeligt materiale fra processen.

Dog er det i enhver henseende udbudsmateriale inkl. bilag, der danner det gyldige grundlag for tilbuddet, herunder ­evaluering, tildeling og aftaleindgåelse. Materialet findes i linket til udbudssiden ovenfor.

At være selvbygger kræver blod, sved og tårer 

Som selvbygger vil du træde ind i en rolle som bygherre. Det giver dig en stor indflydelse på egen bolig, men stiller dig også med et stort ansvar for at sikre projektets fremdrift og realiserbarhed. Derfor anbefales det altid at samarbejde med relevante rådgivere, der kan hjælpe med at løfte (dele af) opgaven.

Vejen fra drøm til virkelighed vil kræve tid og arbejde og der vil uden tvivl være mange overvejelser, beslutninger, møder, aftaler og benspænd, der skal landes og løses undervejs. Men en dag vil mængden af blod, sved og tårer belønne sig med et færdigopført drømmehus, hvor morgenkaffen indtages i et køkken, du selv har designet.  

Selvbygprojekterne vil også kræve tæt koordinering og samarbejde selvbyggerne imellem, da der er tale om rækkehuse, der skal sammenbygges i skel. Læs mere herom i udbudsmaterialet samt i Lokalplan 722. 

Selvbyggerbogen

Denne bog inspirerer og vejleder til, hvordan man kan gå til opgaven som selvbygger. Bogen er udarbejdet af Anne Romme og Morten Birk fra Kunstakademiet i samarbejde med tegnestuen Vandkunsten. 

Download: Selvbyggerbogen (PDF)

Workshop 3 - materiale

Den 8. juni blev der afholdt 3. workshop om selvbyg på Musicon. Her blev der samlet op på projektets rammer med præsentation af udbudsvilkår, tildelingskriterier og udbudsproces samt udkast til lokalplanens rammer. Der blev også præsenteret forventede priser på grundene. Materialet fra workshop 3 er de opdaterede vilkår og rammer for det videre og det vigtigste materiale at orientere sig i for nytilkomne selvbyggere.  

Download: Selvbyg Workshop 3 Opsamlende Præsentation

Workshop 2 - materiale

Den 20. april blev der afholdt 2. workshop om selvbyg på Musicon. Her var der særligt fokus på at skabe netværk mellem de deltagende og give plads til drømme og sparring på fire forskellige stande. Al information, der blev delt findes i præsentationen.

Download: Selvbyg - Workshop 2_samlet præsentation

Workshop 1 - materiale

Den 4. marts blev der afholdt 1. workshop om selvbyg på Musicon. 45 var tilmeldte til en formiddag, der bestod af  faglige præsentationer og workshop. Begge dele havde fokus på rollen som selvbygherre og det at designe sit eget hus. Indledningsvist præsenterede Roskilde Kommune rammerne for selvbyg. Find alle informationer i præsentationen.

Podcast om Urbant Selvbyg i Musicon

I denne podcast kan du over to episoder blive klogere på både konceptet selvbyg, visionerne for Urbant selvbyg og processen som selvbygger – fra gruppedannelser til købsaftaler. Podcasten er udarbejdet af COWI i sommeren 2022, før at alle rammer i udbudsproces og lokalplan var endeligt fastlagt. Derfor kan der være pointer, der har eller vil ændre sig igennem det videre arbejde, bl.a. vil Roskilde Kommune ikke yde rådgivning igennem processen, men facilitere og informere. Podcasten kan lyttes på Spotify, Itunes og Podimo - brug link nedenfor eller søg på 'Urbant Selvbyg' i din tjeneste. 

Podcast om Urbant Selvbyg

Netværksmøder - materiale

Der blev afholdt netværksmøde om selvbyg den 2. og den 4. februar 2023 på Musicon og online. Præsentationen der blev vist på møderne kan ses og downloades her.

Download: Netværksmøder den 2. og 4. febr. 2023_samlet præsentation

Urbant Selvbyg på Musicon

De foreløbige erfaringer fra projektet er opsamlet i dette opsamlingskatalog 'Realiseringsmodel for Urbant Selvbyg'. Det opdateres løbende, som projektet skrider fremad. 

Download: Realiseringsmodeller Til Urbant Selvbyg 2022

Boligpapir med anbefalinger

Læs Boliglaboratoriums anbefalinger til ændringer af byggeriet i Danmark - blandt andet via selvbyg.

Download: Boliglab Anbefalinger Inkl. Selvbyg 2022

Bag om projektet

Roskilde Kommune har udviklet en model for selvbyg i samarbejde med en række partnere. Projektet er udviklet efter tysk og hollandsk forbillede, hvor særligt Baugruppen er et velkendt fænomen. Musicon kan blive det første sted i Danmark, hvor der opføres selvbyggerboliger, hvor beboerne træder i rollen som bygherre.

Det er vores ambition skabe nye rammer for boligudviklingen og undersøge, hvilke kreative, arkitektoniske løsninger, der kan opstå, når beboerne sætter sig for bordenden med pen og lineal i hånden. Vi tror på, at der kan komme en spændende og enestående by- og boligudvikling ud af dette.

Projektet Urbant Selvbyg har fået støtte fra Realdania og Statens Kunstfonds Boliglaboratorium. Derfor er det også en del af arbejdet at udvikle en realiseringsmodel, som kan sikre udbredelsen af selvbyg til andre danske kommuner. Find realiseringsmodellen her på siden og læs mere om boliglaboratorium her.

 

Følgende partnere er en del af Urbant Selvbyg-projektet: 

Læs mere om Roskilde Kommunes boligpolitik (hent pdf)

Kontakt

Anna Brandt Østerby

Anna Brandt Østerby

Afdeling: Plan og Udvikling

By, Kultur og Miljø

46 31 35 71 annaoesterby@roskilde.dk