Musicon

Musicon er godt på vej til at blive en spændende bydel med et levende bymiljø - et samlingssted for det musiske og kreative i Roskilde.

Med overskriften ”Musicon - en musisk og kreativ bydel” har Roskilde Byråd, sammen med centrale kreative aktører, sat en langsigtet og ambitiøs dagsorden for udvikling af det tidligere Unicon-areal i Roskildes sydby. Musicon vil erhvervsmæssigt give Roskilde en helt ny dynamik, der supplerer Roskildes kendte kvaliteter. Musicon vil bidrage med spændende, nye, rekreative og kulturelle muligheder.

Handleplan 2018-21 for Musicon gør status på byudviklingen og de aktuelle behov, og beskriver de konkrete aktiviteter og anlægsinvesteringer, som byrådet vil igangsætte i de kommende fire år. Desuden præsenteres de private initiativer, der på nuværende tidspunkt er kendte, og som understøtter realisering af handleplanens vision.

Handleplanen tager udgangspunkt i strategihæftet ”Musicon - strategi og spilleregler” fra 2007 og ”Kreativ projektguide til virkeliggørelse af projekter på Musicon” fra 2010. Handleplanen revideres én gang årligt, hvor der gøres status på året der gik og der ses fremad mod de næste fire år. Handleplanen kommer således med et bud på kommende initiativer og investeringer – blandt andet som oplæg til den strategiske anlægsplan. 

Formålet med handleplanen er at give et samlet overblik over de valgte indsatsområders status og koordinerer indsatserne, så den nødvendige fremdrift sikres. Samtidigt viser vi aktører og potentielle investorer, at der er en klar plan for udviklingen af Musicon, som skal danne rammerne for deres projekter.

Publikationer

Handleplan for udvikling af Musicon 2019 - 2022
Download handleplan for Musicon

Kontakt

Andreas Høegh

Andreas Høegh

Rabalderstræde 1
4000 Roskilde

Afdeling: Musicon

46 31 68 68 andreasbh@roskilde.dk