Udsatterådet

Rådet for udsatte borgere skal arbejde for bedre forhold for socialt udsatte i kommunen. Rådet skal blandt andet rådgive politikerne i byrådet og sikre, at socialt udsatte bliver hørt.

Udsatterådets opgave

En samling af 10 Roskilde-borgere sidder klar til at rådgive politikerne om alt fra misbrugsbehandling til psykisk sygdom. Sammensætningen af det nye Udsatteråd blev vedtaget på et møde i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 6. december 2018. Det nye råd består af repræsentanter for foreninger, der arbejder med udsatte til hverdag og borgere, der på forskellige måder har mærket udsatheden på egen krop.

Udsatterådets møder i 2023

 • Torsdag den 26. januar kl. 16-18
 • Torsdag den 20. april kl. 16-18
 • Torsdag den 17. august kl. 16-18
 • Torsdag den 23. november kl. 16-18

Rådets medlemmer deler deres erfaringer og viden om socialt udsatte med politikerne. Medlemmerne har en rådgivende funktion og muligheden for at præge den lokalpolitiske dagsorden.

Medlemmer af udsatterådet

Foreningsrepræsentanter:

 • Mia Kristina Hansen (Foreningen for børn med angst)
 • Elsebeth Gravgaard (Bedre Psykiatri)
 • Gitte Dueholm (Kafé Claus) (forperson)
 • Leni Grundtvig Nielsen (SIND og Roskilde Lænken)
 • Poul Struve Nielsen (Roskilde Lejerforening og Hus Forbi)

Brugerrepræsentanter:

 • Sanne Juul Rasmussen
 • Danny Pedersen
 • Jørgen Berger Aafalk
 • Sophie Zeeb
 • Gert Petersen

Suppleanter:

 • Suppleant (forening): Carsten J. Larsen (Sand) 
 • Suppleant (forening): Birgitte Wismer (RoskildeJuristen)
 • Suppleant (bruger): Martin Gybel Jensen

Tilforordnede fra kommunen:

 • Christine Vendel Jensen (Socialchef)
 • Lena Kethmer (Afdelingsleder i Job og Ressourcer)
 • Iben Borup Løvschall (Sekretær for Udsatterådet)

Om Udsatterådet i Roskilde Kommune

 • 12 medlemmer: 5 brugerrepræsentanter, 5 foreningsrepræsentanter, 2 kommunale repræsentanter samt 5 suppleanter
 • Udsatterådet skal dække områderne: Misbrugsbehandling, forebyggelse og sundhedsfremme, social- og psykiatriområdet, det boligsociale arbejde og beskæftigelsesområdet
 • Medlemmerne vælges for en 2-årig periode.

Du er velkommen til at skrive til Udsatterådet, hvis du har forslag til emner, som du gerne vil have at Udsatterådet tager op.