Udsatterådet

Rådet for udsatte borgere skal arbejde for bedre forhold for socialt udsatte i kommunen. Rådet skal blandt andet rådgive politikerne i byrådet og sikre, at socialt udsatte bliver hørt.

Udsatterådets opgave

En samling af 10 Roskilde-borgere sidder klar til at rådgive politikerne om alt fra misbrugsbehandling til psykisk sygdom. Sammensætningen af det nye Udsatteråd blev vedtaget på et møde i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 6. december 2018. Det nye råd består af repræsentanter for foreninger, der arbejder med udsatte til hverdag og borgere, der på forskellige måder har mærket udsatheden på egen krop.

Udsatterådets møder i 2022

 • Torsdag den 24. marts kl. 16-18
 • Torsdag den 19. maj kl. 16-18
 • Torsdag den 18. august kl. 16-18
 • Torsdag den 10. november kl. 16-18

Rådets medlemmer deler deres erfaringer og viden om socialt udsatte med politikerne. Medlemmerne har en rådgivende funktion og muligheden for at præge den lokalpolitiske dagsorden.

Medlemmer af udsatterådet

Foreningsrepræsentanter:

 • Mia Kristina Hansen (Foreningen for børn med angst)
 • Elsebeth Gravgaard (Bedre Psykiatri)
 • Gitte Dueholm (Kafé Claus)
 • Leni Grundtvig Nielsen (SIND og Roskilde Lænken)
 • Poul Struve Nielsen (Roskilde Lejerforening og Hus Forbi)

Brugerrepræsentanter:

 • Sanne Juul Rasmussen
 • Danny Pedersen
 • Jørgen Berger Aafalk
 • Sophie Zeeb
 • Gert Petersen

Suppleanter:

 • Suppleant: Carsten J. Larsen (Sand) 
 • Suppleant: Birgitte Wismer (RoskildeJuristen)

Tilforordnede fra kommunen:

 • Socialchef Christine Vendel Jensen
 • Afsnitsleder Ressourcer Lena Kethmer
 • Sekretær for Udsatterådet Iben Borup Løvschall 

Udsatterådet mødtes første gang den 22. januar 2019 til konstituerende møde.

Om Udsatterådet i Roskilde Kommune

 • 12 medlemmer: 5 brugerrepræsentanter, 5 foreningsrepræsentanter, 2 kommunale repræsentanter samt 5 suppleanter
 • Udsatterådet skal dække områderne: Misbrugsbehandling, forebyggelse og sundhedsfremme, social- og psykiatriområdet, det boligsociale arbejde og beskæftigelsesområdet
 • Medlemmerne er valgt for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2021.

Du er velkommen til at skrive til Udsatterådet, hvis du har forslag til emner, som du gerne vil have at Udsatterådet tager op.