Handicaprådet

Handicaprådet i Roskilde Kommune er et forum for dialog mellem politikere, brugere og repræsentanter fra kommunens administration.

Om Handicaprådet

Handicaprådet tager sig af alle forhold, der har betydning for mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Rådet har en rådgivende funktion og skal rådgive byrådet i Roskilde Kommune i handicappolitiske spørgsmål. Rådet skal desuden formidle synspunkter mellem borgere og byråd om lokalpolitiske forhold, der vedrører mennesker med handicap.

Handicaprådet forholder sig til generelle og overordnede sager, der vedrører handicappolitiske spørgsmål på tværs af alle opgave- og politikområder i kommunen.

Handicaprådet foretager ikke sagsbehandling og behandler ikke enkeltsager. Rådet kan imidlertid tage generelle spørgsmål op, som udspringer af en konkret sag.

Medlemmer

Handicaprådet består af 14 medlemmer:

Se navne og kontaktinformation på Handicaprådets medlemmer længere nede på siden.

Om Handicaprådet

Handicaprådets dagsordener og referater

Handicaprådets medlemmer

Anders Fransson

Udpeget af Danske Handicaporganisationer

Tlf.: 29 84 09 16

Mail: rockyd83@gmail.com

Bruno Sander Nielsen

Udpeget af Danske Handicaporganisationer

Tlf.: 27 24 59 67

Mail: b.sander.nielsen@gmail.com 

Jytte Mollerup

Udpeget af Danske Handicaporganisationer

Tlf.: 40 18 22 07

Mail: jyttemollerup@gmail.com 

Leni Grundtvig

Udpeget af Danske Handicaporganisationer

Tlf.: 42 41 00 34

Mail: lenigrund10b@gmail.com

Martin Riis Ottosen-Støtt (formand for Handicaprådet)

Udpeget af Danske Handicaporganisationer

Tlf.: 28 11 03 97

Mail: martin@olios.dk

Peter Vonsild

Udpeget af Danske Handicaporganisationer

Tlf.: 28 15 28 95

Mail: vonasp@post6.tele.dk eller dh-roskilde@handicap.dk 

Tom Henriques

Udpeget af Danske Handicaporganisationer

Tlf.: 30 84 19 49

Mail: tom@stickhill.dk 

Anne Fabricius Murmann (C) (Næstformand for Handicaprådet)

Repræsentant fra Byrådet

Tlf.: 40 30 69 23

Mail: annefm@roskilde.dk 

Birgitte Baktoft (Ø)

Repræsentant fra Byrådet

Tlf.: 40 30 49 76

Mail: birgittebak@roskilde.dk 

Gitte Kronbak Nielsen (A)

Repræsentant fra Byrådet

Tlf.: 24 65 36 65

Mail: GitteKronbak@roskilde.dk 

Christel Jørgensen (Chef for Børn, Unge og PPR)

Repræsentant fra forvaltningen

Tlf.: 28 79 27 64

Mail: christeljo@roskilde.dk 

Christine Vendel Jensen (Socialchef)

Repræsentant fra forvaltningen

Tlf.: 61 20 86 91

Mail: Christinevj@roskilde.dk 

Ivan Hyllested Pedersen (Chefkonsulent, Grøn Omstilling)

Repræsentant fra forvaltningen

Tlf.: 46 31 37 01

Mail: ivanhp@roskilde.dk

Mette Olander (Direktør for Social, Job og Sundhed)

Repræsentant fra forvaltningen

Tlf.: 30 84 14 50

Mail: Metteola@roskilde.dk