Lån kommunens lokaler

Godkendte folkeoplysende foreninger kan låne indendørs- og udendørsfaciliteter i Roskilde Kommune.

Leje af kommunens lokaler, haller og kunstgræsbaner

Roskilde Kommune lejer lokaler, baner og haller ud til uddannelsesinstitutioner, foreninger som f.eks. patientforeninger eller offentlige ikke-kommunale virksomheder.

Plakatregler på kommunale idrætsanlæg og klubhuse

Læs om hvilke regler der gælder for opsætning af reklameskilte på kommunalt ejede idrætsanlæg og klubhuse