Information om geografiske områder til detailhandel

Her kan du få et overblik over Roskilde Kommunes intentioner og planlægning for detailhandel

Kommunens planlægning giver mulighed for at etablere yderligere ca. 50.000 m2 butikker. Mulighederne er primært i Roskilde bymidte og ved Trekroner. Men også i flere af kommunens mindre centerområder og øvrige byer kan der startes nye butikker.

I planloven skelnes mellem dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker og butikker til pladskrævende varegrupper.

Vi vil gerne tale med dig om dit projekt

I flere af kommunens byområder, hvor der i forvejen er butikker, er det relativt ukompliceret at starte en ny butik. Men planlovens regler om detailhandel er komplicerede og er ændret over tiden.  Der er derfor også områder, hvor projekter kræver en nærmere tolkning af lokalplan, kommuneplan og planloven.

Kommunen opfordrer derfor til at kontakte Erhvervsafdelingen for generelle oplysninger om muligheder for butikker.

Ved konkrete sager opfordrer kommunen til at kontakte Miljø og Byggesag telefon 46 31 30 00.

Muligheder for datailhandel

Kontakt Erhvervsafdelingen

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.