Trafiksikkerhed og trafiksikkerhedsplan

Roskilde Kommunes trafiksikkerhedsplan viser kommunens visioner og målsætninger indenfor trafiksikkerhed - og sikrer, at pengene til trafiksikkerhed anvendes bedst muligt.

Hvad er en trafiksikkerhedsplan?

Vi har en trafiksikkerhedsplan for at sikre, at vi anvender pengene til trafiksikkerhed bedst muligt.

En trafiksikkerhedsplan giver politikerne forslag til prioritering af de indsatsområder og projekter, der kan give mest sikkerhed og tryghed for pengene. Planen indeholder også kommunens målsætninger og visioner indenfor trafiksikkerhed.

Trafiksikkerhedsplan blev endeligt godkendt i oktober 2021. 

Til grund ligger en stor spørgeundersøgelse, hvor der kom mange udpegninger af lokaliteter og beretninger fra borgere og foreninger. Disse udpegninger har sammen med bl.a. politiets registrerede uheld og trafiktællinger har været med til at danne grundlag for trafiksikkerhedsplanen.

Kontakt Veje og Grønne områder

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag 

9.00 - 14.00

Du kan forvente svar inden for 10 hverdage.