Snerydning

Hvad skal du selv gøre, og hvad gør kommunen? Her kan du få overblik over status på snerydning og saltning samt, hvor og i hvilken rækkefølge kommunen rydder sne og salter veje, stier og p-pladser.

Snerydning i Roskilde Kommune

Er vi i gang - eller har vi saltet - på netop din cykel- eller bilrute?

På linket til trafikinfo.dk kan du se, hvad status er på snerydning og saltning. Stinettet og vejnettet skifter farve efter de aktiviteter, der er i gang.

Sådan rydder kommunen sne og salter

Kommunen rydder sne og salter veje, stier og p-pladser i prioriteret rækkefølge.

Vejene er inddelt i A-, B- og C-veje (vinterklasse).

  • A-veje: Det overordnede vejnet, som kaldes A-veje, køres hele døgnet og alle dage. Stierne vinterbekæmpes alle dage i tidsrummet kl. 03-22.
  • B-veje: Som 2. prioritet kommer de kommunale boligveje, som kaldes B-veje. Der udføres kun vintertjeneste på B-vejene på hverdage inden for normal arbejdstid og først når A-vejene er farbare. B-vejene vil kun blive vinterbekæmpet, hvis kommunen vurderer, at det er nødvendigt for trafiksikkerheden.
  • C-veje er offentlige veje, der ikke ryddes af kommunen.

Kommunen rydder også nogle private fællesveje og fællesstier.

Læs mere under "Få mere at vide om".

Find din vej her

Få mere at vide

Publikation (til print)

Se regler for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Roskilde Kommune.

Vinter- og renholdelsesregulativ i Roskilde Kommune (fra 2017)

Kontakt Vagtnummer Materielgården

Navervej 16
4000 Roskilde

Du kan forvente svar inden for 10 hverdage.