Fodgængere og tilgængelighed

Her kan du læse om Roskilde Kommunes tiltag for fodgængere, samt om Teknik- og Miljøudvalgets tilgængelighedsplan.

Forbedret tilgængelighed for alle

Det er vigtigt, at der er gode muligheder for at færdes mellem egen bolig og kollektiv trafik, biblioteker, rådhus og andre servicefunktioner og kulturelle tilbud, som har stor betydning for den enkelte borgers livskvalitet. Især for ældre og færdselshandicappede er det afgørende, at de offentlige færdselsarealer er tilgængelige for alle.

Tilgængelighedsplan 2018 

Forvaltningen har siden vedtagelsen af Tilgængelighedsplan 2008, arbejdet på at forbedre tilgængeligheden i kommunen. Der er løbende anlægsarbejder fx i form af anlæg af cykelstier, sikring af skoleveje, renovering af ledninger osv. samtidig med den løbende udvikling af kommunens servicetilbud. Derfor var der behov for at få opdateret tilgængelighedsplanen.

Tilgængelighedsplanen er et værktøj, der skal målrette Roskilde Kommunes arbejde med at skabe større tilgængelighed for alle i trafikken.

Planen fastlægger et net af tilgængelige hovedruter i den centrale del af Roskilde, Viby, Jyllinge og mindre lokalsamfund. Samtidig stiller planen forslag til, hvordan kommunens fremtidige indsats på området kan prioriteres og indarbejdes, hver gang et nyt vejarbejde starter.

Opdateringen af tilgængelighedsplanen er sket i samarbejde med Handicaprådet og Ældrerådet, som har bidraget med viden om ruter og rejsemål, problemer på ruterne samt forslag til løsning eller forbedring af disse.

Sammen med Handicaprådet og Ældrerådet er de eksisterende 19 tilgængelighedsruter udvidet til 21 ruter, som bl.a. også omfatter Musicon. Tilgængelighedsruterne er som udgangspunkt fastlagt som logiske ruter for gående mellem rejse­mål og offentlig transport.

Med tilgængelighedsplanen har vi et værktøj til målrettet at fortsætte arbejdet med, internt og med kommunens samarbejdspartnere, at skabe bedre tilgængelighed for alle i trafikken.

Tilgængelighedsplan 2018 blev vedtaget af Plan- og Teknikudvalget i november 2018.