Er du kommet til skade på en offentlig vej - hvad gælder i forhold til erstatning og forsikring?

Er du så uheldig, at du på grund af huller eller andre ujævnheder er kommet til skade på en offentlig vej, kan du sende dit erstatningskrav til Veje og Grønne områder.

På offentlige veje - information om erstatning og forsikring

Skade pga huller eller andre ujævnheder på offentlig vej

Er du så uheldig, at på grund af huller eller andre ujævnheder komme til skade på en offentlig vej, kan du sende dit erstatningskrav til Veje og Grønne områder.

Anmeldelsen skal indeholde alle følgende oplysninger:

  • Skadested – Vejnavn
  • Tidspunkt for uheldet – Dato og tidspunkt
  • Dit navn, adresse og telefonnummer
  • Hvordan præcist skete uheldet?
  • Hvad var årsagen til uheldet? Var det fx et hul? Hvor stort var hullet (diameter og dybde)?
  • Hvilken skade er sket – ting- eller personskade?
  • Fotodokumentation af skadestedet (tæt på og langt fra) + af det beskadigede.

Sagsbehandlingstiden er afhængig af uheldets omfang og karakter.

Skade pga. manglende snerydning

Ved uheld på grund af manglende snerydning på fortove er den tilstødende grundejer ansvarlig, og et evt. erstatningskrav skal rettes til grundejeren.

Ved uheld, hvor der sker skade på dine ting, herunder bil

Ifølge erstatningsansvarslovens § 19 er der som udgangspunkt ikke erstatningsansvar for kommunen, når der er tegnet en tingsforsikring (kaskoforsikring, fx bil-, hus-, indboforsikring), medmindre vi kan gøres erstatningsansvarlige for skaden. Og det er således, din kaskoforsikring, der skal dække skaden i første omgang. Du har således, ifølge loven, en forpligtelse til at sikre, at skaden godtgøres af andre (dvs. her kaskoselskabet). Det er så op til dit selskab, at gå videre med kravet til kommunen, hvis de mener det er/kan være berettiget.

Ved uheld, hvor der er sket skade på en person

Ifølge erstatningsansvarslovens § 19, er der som udgangspunkt ikke erstatningsansvar for kommunen, medmindre vi kan gøres erstatningsansvarlige for skaden.

På private fællesveje i byen - information om erstatning og forsikring

Er du så uheldig at komme til skade på en privat fællesvej, kan du søge erstatning ved at kontakte den tilgrænsende grundejer i henhold til Lov om private fællesveje § 57.

Du kan se om det er en offentlig eller en privat fællesvej, på kommunens kort med trafikinformationer. 

 Gå til siden om trafikinformationer.

Kontakt Veje og Grønne områder

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag 

9.00 - 14.00

Du kan forvente svar inden for 10 hverdage.