Uddannelse - hvad kan jeg blive?

Uddannelse er vejen til succesfuld integration.

I første omgang er det vigtig at lære det danske sprog. Sproget åbner mange muligheder op for dig. 

Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge har som udgangspunkt adgang til uddannelse i Danmark på lige fod med øvrige borgere med lovligt ophold.

Læs mere om uddannelsesmuligheder og om forskellige initiativer herunder: 

Læs mere om uddannelse