SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Du kan søge om SU, når du går på en SU-berettiget uddannelse. Du kan læse mere om, hvilke uddannelser er SU-berettigede, og hvordan du søger, her.

SU står for Statens Uddannelsesstøtte. Det er penge, du kan søge om at få udbetalt til dine leveomkostninger hver måned, når du tager en uddannelse.

I Danmark får du betalt din uddannelse, hvis det er en uddannelse, der er godkendt af det offentlige.

Samtidig kan du få støtte til at betale dine udgifter til husleje, mad, el, vand og varme, studiebøger, transport og så videre. Ved hjælp af SU behøver du ikke bruge meget tid på at tjene penge ved siden af studiet. Samtidigt vil du have mere tid og overskud til undervisning, eksamener og studierelevante aktiviteter. 

Betingelser for at få SU

Det er en forudsætning, at man opfylder de almindelige betingelser for at modtage SU. Man skal blandt andet være fyldt 18 år, være indskrevet og gennemgå en SU-berettigende uddannelse, være studieaktiv på denne og ikke modtage anden offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkostningerne.

SU til udenlandske statsborgere

For at kunne få SU som flygtning eller familiesammenført skal du desuden ansøge om ligestilling med danske statsborgere. Man kan bl.a. ligestilles, hvis man er omfattet af integrationslovens § 2, stk. 2 (flygtninge) eller 3 (familiesammenførte udlændinge, herunder familiesammenførte til flygtninge). Det omfatter også flygtninge med midlertidig opholdstilladelse.

Læs mere om SU til udenlandske statsborgere 

Yderligere information