Ferie- og rejseregler

Er du i ordinært arbejde eller uddannelse kan frit rejse og holde ferie på lige fod med øvrige borgere.

Modtager du integrationsydelse har du ikke ret til ferie med ydelse. Vælger du at holde ferie i Danmark for egen regning, kan det betyde, at datoen, for hvornår du har ret til uddannelses- eller kontanthjælp, udskydes. Jobcentret skal have besked, hvis du vælger at holde ferie for egen regning.

Er du i ordinært arbejde eller uddannelse kan frit rejse og holde ferie på lige fod med øvrige borgere. Hvis du modtager integrationsydelse har du ikke ret til ferie med ydelse og optjener heller ikke ferieret.

Hvis du modtager integrationsydelse og rejser til udlandet – herunder fx en dag/weekend til Sverige eller Tyskland kan det få den konsekvens, at den ydelse du har modtaget de dage du har været udrejst skal betales tilbage. Er du gift skal din ægtefælles ydelse også betales tilbage for de pågældende dage, selvom din ægtefælle ikke har været udrejst. Hertil kommer også en sanktion. 

Konsekvenser ved udrejse

Konsekvenserne ved udrejse er som ovenfor beskrevet primært af økonomisk karakter hvis du er på ydelse.

Hvis du har opholdstilladelse som flygtninge kan du miste din opholdstilladelse hvis du rejser til hjemlandet. Kun hvis du har permanent opholdstilladelse og har været i Danmark i mere end 10 år, kan du godt rejse til hjemlandet uden at risikere opholdstilladelsen.

Kontakt Integration

Rådhusbuen 3
4000 Roskilde