Ferieregler

Hvis du modtager integrationsydelse eller har opholdstilladelse, er der nogle ting, du skal være opmærksom på, i forhold til ferie og udrejse af Danmark.

Ferie- og rejseregler

Er du i ordinært arbejde eller uddannelse, kan du frit rejse og holde ferie på lige fod med øvrige borgere.

Modtager du integrationsydelse, har du ikke ret til ferie med ydelse, og du optjener heller ikke ferieret. Vælger du at holde ferie i Danmark for egen regning, kan det betyde, at datoen, for hvornår du har ret til uddannelses- eller kontanthjælp, udskydes. Jobcentret skal have besked, hvis du vælger at holde ferie for egen regning.

Hvis du modtager integrationsydelse og rejser til udlandet – herunder fx en dag/weekend til Sverige eller Tyskland - kan det få den konsekvens, at den ydelse, du har modtaget de dage, du har været udrejst, skal betales tilbage. Er du gift, skal din ægtefælles ydelse også betales tilbage for de pågældende dage, selvom din ægtefælle ikke har været udrejst. Hertil kommer også en sanktion. 

Konsekvenser ved udrejse

Konsekvenserne ved udrejse er, som ovenfor, beskrevet primært af økonomisk karakter, hvis du er på ydelse.

Hvis du har opholdstilladelse som flygtning, kan du miste din opholdstilladelse, hvis du rejser til dit hjemland. Kun hvis du har permanent opholdstilladelse og har været i Danmark i mere end 10 år, kan du rejse til dit hjemland uden at risikere at miste din opholdstilladelse.

Kontakt Integration

Rådhusbuen 3
4000 Roskilde

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.