Japansk pileurt

Japansk pileurt er de seneste år gået fra at være en prydplante i mange haver til at være på den sorte liste som en af de mest invasive plantearter i Danmark.

Japansk pileurt kan stort set vokse alle steder og tåler tørke, saltpåvirkning og vind.

Roskilde Kommune forsøger at bekæmpe planten på alle kommunale arealer, i parker m.m.

Den hurtigtvoksende plante kan fortrænge indfødte plantearter og skade økosystemer, huse, veje mv.

Det er vigtigt for naturen, at du også bekæmper den i din have eller på dine marker og sørger for, at den ikke spredes med haveaffald, kompost og fyldjord.

Selv om vi bekæmper japansk pileurt på offentlige arealer, går der kun nogle få år, inden den er tilbage, hvis planten står på en privat mark eller i en have lige på den anden side af skellet.

Hvordan bekæmper man japansk pileurt?

OBS! Forebyggelse af spredning er meget vigtig

Japansk pileurt må ALDRIG hugges, saves eller skæres til flis, da selv små fragmenter kan danne nye planter og gøre det hele meget værre.

Jord, som kan indeholde rester af planten, må ikke spredes i naturen eller  anvendes andre steder, da det kan hjælpe med til at planten spredes.

Der må ikke forsøges at grave planter op, da rødderne sønderdeles, og danner mange nye planter.

Hele eller dele af planten må aldrig komposteres, da delene kan overleve og vokse videre.

Japansk pileurt må aldrig smides ud med haveaffaldet på genbrugspladser, da de laver kompost af affaldet, og planten på den måde spredes.

Ved bekæmpelse skal der gerne anvende flere metoder samtidig som fx afdækning og nedskæring.

Bekæmpelse er besværlig og kan tage op til otte år.

Kilde: Haveselskabet

Hvorfor skal Japansk Pileurt bekæmpes?

Japansk Pileurt er en invasiv art, der kan have negative konsekvenser for lokale økosystemer, økonomi og samfund.

  • Japansk Pileurt kan hurtigt overtage et område og fortrænge indfødte planter, hvilket går ud over biodiversiteten og skader de lokale økosystemer.
  • Plantens kraftige rødder og skud kan vokse gennem asfalt, beton og murværk, og kan føre til skade på bygninger, veje og fundament.
  • Japansk Pileurt kan forhindre naturlig erosion, hvilket fx kan ændre, hvordan vand afledes i naturen.