Bekæmp kæmpebjørneklo og info om vild pastinak

Her kan du læse om bekæmpelsesmetoder af kæmpebjørnekloen og hvordan du indberetter til kommunen samt få info om vild pastinak.

Kæmpebjørnekloen

Kæmpebjørnekloen er en såkaldt invasiv art. Den har tendens til at danne så tætte bevoksninger, at der reelt bliver tale en monokultur.

Bekæmpelsesmetoder

Det anbefales at bruge en af følgende metoder:

  • Opgravning/rodstikning,
  • græsning,
  • slåning,
  • skærmkapning,
  • sprøjtning.

Hent kommunens indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 2020-29.

Sprøjtning bør dog så vidt muligt undgås og må under ingen omstændigheder finde sted i fredede områder, hvor sprøjteforbud står nævnt i fredningsbestemmelserne, eller ved vandløb eller andre områder der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Den mest hensigtsmæssige bekæmpelsesmetode vælges hovedsageligt ud fra den enkelte bjørneklobestands størrelse.

Tilbud om gratis vejledning i bjørnebekæmpelse

Kommunen tilbyder gratis vejledning af en ekspert i bjørneklobekæmpelse. Det sker ved Bjørn Petersen (Bjørns Naturtjeneste), som har mange års erfaring i at bekæmpe effektivt.

Du kan læse mere på hans hjemmeside på sites.google.com/site/bjoernsnatur/Bjrneklo-Midtsjlland

Kontaktoplysninger på Bjørns Naturtjeneste:

Bjørn Petersen,
Mail: virosa3@gmail.com eller telefonnummer 29 82 65 12 alle dage mellem kl. 10-20.

Vejledningen kan både være skriftlig og mundtlig. Der er også mulighed for, at han kommer ud og kigger på dine kæmpe-bjørneklo, så I kan tale om, hvordan bekæmpelsen foretages mest effektivt.

Vild pastinak

Vi kender alle brændenælden – og holder os på afstand. Vi kender efterhånden også den giftige Kæmpe Bjørneklo og ved, at vi skal bekæmpe den. Men den vilde pastinak er vi ikke særligt opmærksomme på. Mødet med den op til to meter høje plantes saft kan give smertefulde, eksemlignende udslet på både arme, ben og hænder. Det sker, hvis kombinationen af hud og plantesaft udsættes for sollys. Vild pastinak er invasiv og uønsket i den danske natur.

Værd at vide om vild pastinak

Klaus Andersen

Klaus Andersen

Afdeling: Veje og grønne områder

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

30 84 16 13 klausa@roskilde.dk