Invasive planter

Her kan du læse om, hvordan du bekæmper kæmpebjørneklo, og hvordan du indberetter til kommunen, hvis du ser planten. Derudover kan du læse om vild pastinak.

Kæmpebjørneklo

Kæmpebjørneklo er en såkaldt invasiv art. Den har tendens til at danne så tætte bevoksninger, at der ikke kan vokse andre planter. 

Bekæmpelsesmetoder

Det anbefales at bruge en af følgende metoder til at bekæmpe kæmpebjørneklo:

  • Opgravning/rodstikning
  • Græsning med kreaturer eller får
  • Overdækning med presenning eller lignende 
  • Sprøjtning

Hent kommunens indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2020-29.

Sprøjtning bør dog så vidt muligt undgås, og må under ingen omstændigheder finde sted i fredede områder, hvor sprøjteforbud står nævnt i fredningsbestemmelserne, eller ved vandløb eller andre områder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Valget af bekæmpelsesmetode afhænger i høj grad af, hvor planten vokser, og hvor mange der er. Hvis planterne eksempelvis står spredt, kan opgravning/ rodstikning være den mest effektive metode, men hvis der står mange planter sammen, kan overdækning være den bedste metode.   

Tilbud om gratis vejledning i at bekæmpe kæmpebjørneklo

Kommunen tilbyder gratis vejledning af en ekspert i bjørneklobekæmpelse. Det sker ved Bjørn Petersen (Bjørns Naturtjeneste), som har mange års erfaring i at bekæmpe effektivt.

Du kan læse mere hjemmesiden Bjørns Naturtjeneste - Kæmpebjørneklo.

Kontaktoplysninger på Bjørns Naturtjeneste:

Bjørn Petersen
Mail: virosa3@gmail.com eller telefonnummer 29 82 65 12 alle dage mellem kl. 10-20.

Vejledningen kan både være skriftlig og mundtlig. Der er også mulighed for, at han kommer ud og kigger på dine kæmpebjørneklo, så I kan tale om, hvordan bekæmpelsen foretages mest effektivt.

Vild pastinak

Vi kender alle brændenælden – og holder os på afstand. Vi kender efterhånden også kæmpebjørneklo, som kan give udslæt på huden ved kontakt. Men den vilde pastinak er vi ikke særligt opmærksomme på. Mødet med den næsten to meter høje plantes saft, kan give smertefulde, eksemlignende udslæt på huden. Det sker, hvis plantens saft får kontakt med huden, og efterfølgendes udsættes for sollys. Vild pastinak er invasiv og uønsket i den danske natur.

Værd at vide om vild pastinak

Klaus Andersen

Klaus Andersen

Afdeling: Enheden for Grøn Omstilling

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

30 84 16 13 klausa@roskilde.dk