Anmeld rotter

Hvis du ser rotter eller tegn på rotter, skal du anmelde det. Du kan anmelde digitalt her på siden.

Hvis du ser rotter eller tegn på rotter, har du pligt til at melde det med det samme. Når du udfylder anmeldelsen her på siden, får rottefængeren direkte besked og reagerer den første hverdag efter anmeldelsen inden for normal arbejdstid. Det er gratis for dig at bruge kommunens rottebekæmpelsesfirma.

Hvis du uden for åbningstid opdager rotter indendørs i beboelse eller på en fødevarevirksomhed rykker kommunens bekæmpere også ud i weekenden. 

Har du set rotter udendørs og ikke kan vente til den førstkommende hverdag, må du godt indgå en aftale med en privat autoriseret rottebekæmper. I dette tilfælde afholder du selv alle udgifter forbundet med bekæmpelse af rotter. Du skal sammen med den autoriserede rottebekæmper underskrive et aftaleskema, som skal sendes til kommunen. 

 

Anmeld fund af rotter

Udfyld digital anmeldelse her og giv rottefængeren direkte besked

Gå til digital anmeldelse

Det skal du vide

Handleplan 2022-2024

I Roskilde Kommune har Klima- og Miljøudvalget godkendt Roskilde Kommunes handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Roskilde Kommune.

Rottehandleplan 2022-2024

Kontakt

Mads Terkelsen

Mads Terkelsen

Afdeling: Miljø og Byggesag

Team: Vand og Klima

46 31 36 01 madste@roskilde.dk