Den boligsociale venteliste

Står du uden bolig og har sociale udfordringer, der gør, at du ikke selv kan løse din boligsituation? Så kan Roskilde Kommune måske hjælpe dig.

Står du i en svær social situation og har uventet og akut mistet din bolig? Så kan Roskilde Kommune i særlige tilfælde hjælpe dig.

Kommunen har mulighed for at anvise et begrænset antal boliger i en del af det almene boligbyggeri og i kommunens ledige lejligheder. Boligerne bliver tildelt borgere fra den boligsociale venteliste ud fra en konkret og individuel vurdering af den situation, de hver især står i. Det er altså ikke den borger, der har skrevet sig først på venteliste, som først får en bolig, men den, der har det mest akutte og påtrængende behov.

Du skal opfylde følgende kriterier

Den boligsociale venteliste er for borgere, der står i en svær social situation og samtidig mangler et sted at bo. Den kommunale boliganvisning foretager altid en konkret og individuel helhedsvurdering, når de vurderer, om du kan blive optaget på ventelisten. Vurderingen tager udgangspunkt i nedenstående kriterier:

 1. Du skal være bosiddende i Roskilde Kommune og have et akut, uforudsigeligt boligproblem, som du ikke selv kan løse. Du skal også have sociale problemer, som til dels kan afhjælpes ved at du får en bolig.
 2. Dit boligproblem skal være opstået i Roskilde Kommune – og ikke fordi du er flyttet til kommunen uden at have et sted at bo.
 3. En sagsbehandler i Roskilde Kommune skal have vurderet, at du har behov for en bolig. Det kan fx være, du skal flytte ud fra et botilbud til egen bolig, afslutter ophold på et krisecenter eller forsorgshjem, er bevilliget midlertidigt ophold efter husvildereglerne eller lignende.
 4. Du skal også kunne dokumentere, at du står på venteliste (eller har søgt om at komme det) i mindst ét alment boligselskab.

Du kan derfor som udgangspunkt kun blive skrevet på listen, hvis dit boligproblem er både akut, umuligt for dig at løse samtidig med, at du står i en meget svær social situation og aktivt selv søger efter en bolig.

Du kan også blive skrevet på ventelisten, hvis du opfylder krav om at være flygtning efter integrationslovens betingelse, jf. integrationslovens § 12.

Som udgangspunkt kan du ikke komme på listen, hvis...

Typisk vil du ikke kunne komme på den boligsociale venteliste, hvis:

 • Dit boligproblem har været forudsigeligt. Det er det f.eks., hvis du har boet i et fremlejet eller tidsbegrænset lejemål, flytter fra en studiebolig, har boet hos familie eller bekendte, flytter hjemmefra eller har boet i en bolig, som på forhånd kunne siges ikke at egne sig som varig bolig.
 • Du har solgt din bolig og ikke har fundet et nyt sted at bo.
 • Du har en fast lønindkomst og har økonomisk mulighed for selv at skaffe en bolig.
 • Du skal flytte, fordi du er blevet skilt, eller du og din partner er gået fra hinanden. (En undtagelse kan dog være, hvis der har været vold indblandet.)
 • Den bolig, du bor i nu, er for lille eller for dyr til din familie.
 • Du gerne vil flytte hjemmefra, fraflytte din studiebolig eller en bolig, hvor du bor midlertidigt.
 • Du er gravid eller står over for en familieforøgelse.
 • Du er flyttet til udlandet fra Roskilde, men gerne vil flytte tilbage til Roskilde Kommune igen.
 • Du bor på et krisecenter, forsorgshjem, sygehus m. fl., men din hjemkommune betaler for dit ophold. I så fald er Roskilde Kommune ikke din handle- og betalingskommune, og det er derfor din hjemkommune, der evt. skal sørge for en bolig til dig.

Andre muligheder for at få en bolig

Hvis du ikke kan blive skrevet op på den boligsociale venteliste, kan du blive skrevet op andre steder.  Listen herunder viser nogle af de almene boligselskaber, hvor du har mulighed for at komme på venteliste til en bolig på Sjælland:

Du kan også søge boliger gennem flere pensionskasser, ejendomsselskaber og hos private udlejere.

Lang ventetid

Hvis du opfylder kravene til at komme på den boligsociale venteliste, er det alligevel nødvendigt, at du selv fortsætter boligsøgningen, mens du venter på at få en bolig anvist af kommunen. Ventelisten kan nemlig være lang, og du skal regne med at skulle vente på en bolig.

Har du gæld til et eller flere af de almene boligselskaber, der er i Roskilde, vil det begrænse din mulighed for at få anvist en bolig af Roskilde Kommune markant. Du bør derfor sammen med boligselskabet lægge en plan for at få afviklet din gæld.

Får du anvist en bolig af kommunen, skal du være opmærksom på, at du ikke selv kan vælge, hvor i kommunen, du gerne vil bo. Du vil få tilbudt bolig i hele kommunen. Hvis du afslår et rimeligt tilbud om en fast bolig, vil du blive slettet fra den boligsociale venteliste.

Husdyr

Du skal være opmærksom på, at det i de fleste boliger, kommunen kan anvise til, desværre ikke er tilladt at have husdyr.

Rygning

En del boligafdelinger er helt røgfri - eller har forbud mod indendørs rygning. Hvis du ryger, skal du gøre op med dig selv, om du vil kunne bo og følge reglerne i en boligafdeling, som har begrænsninger for rygning. Da antallet af boliger, som kommunen får stillet til rådighed, er meget lavt, kan kommunen ikke tage hensyn til, om du ryger eller ej. Hvis du har et ønske om at stoppe med at ryge, kan du læse mere om den hjælp, kommunen kan tilbyde dig, på vores side om at blive røgfri.

Sådan søger du

Hvis du opfylder kravene, kan du søge om at blive skrevet op på den boligsociale venteliste. Måden, du skal ansøge på, afhænger af, om du har en sagsbehandler i kommunen eller ej.

 • Hvis du har en sagsbehandler i Roskilde Kommune, skal du kontakte ham/ hende og forklare din situation. Hvis vedkommende vurderer, at en bolig kan forbedre din sociale situation, bliver din ansøgning sendt videre med en indstilling om, at du bør på listen. Indstillingen sendes til sagsbehandlerne i kommunens boliganvisning, som afgør, om du kan komme på listen. De foretager altid en konkret, individuel vurdering af, om du som borger har mulighed for at komme på listen.
   
 • Hvis du ikke har en sagsbehandler i Roskilde Kommune, skal du i stedet kontakte den åbne rådgivning i projektet GRO på Toftebakken. De skal vurdere, om du kan blive indstillet til at komme på ventelisten. Herefter afgør sagsbehandlerne fra kommunes boliganvisning ud fra en konkret, individuel vurdering, om du kan få plads.
  Den åbne rådgivning kan kontaktes på tlf. 46 31 54 09 i åbningstiden:
  Mandag - fredag: 9 - 14
  Fremmøde: mandag-onsdag: 10 - 15, torsdag: 10 - 17:30, fredag: 10 - 13:30.

Når du bliver skrevet på ventelisten, skal du afgive en tro-og-love-erklæring om, at dine oplysninger er korrekte. Samtidig skal du give samtykke til, at Roskilde Kommune må hente de oplysninger, der skal bruges til at vurdere din situation. Hvis din sociale situation eller dit behov for en bolig ændrer sig senere hen, er det vigtigt, at du giver kommunen besked.

Spørgsmål og svar