Grundet det milde vejr i weekenden er det nu forventeligt at vores renovatør kan komme frem til de steder, der tidligere har været ufremkommelige pga. sne og isglatte forhold.

Det gør at vores renovatør kan genoptage den daglige drift. Der er dog stadig en masse ekstra affald der skal afhentes.

 

Sådan kan du forvente at få afhentet dit affald:

 

Mad- og restaffald

Du kan forvente at få afhentet dit mad- og restaffald næste gang, der er planlagt tømning på din adresse. Det ekstra mad- eller restaffald du må have, skal placeres ved siden af beholderen i hver sin lukkede, klare sæk. Så tager skraldemanden dem med næste gang han tømmer mad- og restaffald på din adresse.

 

Genanvendelige fraktioner (metal og glas, papir og pap, plast og mad- og drikkekartoner)

Du kan forvente at få afhentet dit genanvendelige affald næste gang, der er planlagt tømning på din adresse. Det ekstra affald skal være sorteret på samme måde som du ville gøre, hvis det var i beholderen. Dvs. at glas og metal skal i hver sin sæk, papir og pap i samme sæk og plast og mad- og drikkekartoner i samme sæk. Placér sækkene ved siden af dine beholdere i klare, lukkede sække. Så tager skraldemanden dem med næste gang han tømmer den pågældende fraktions beholder.

 

Se her, hvornår du får tømt affald

I vores affaldskalender kan du se, hvornår det er planlagt tømning af dine beholdere. De forskellige affaldstyper afhentes på forskellige dage. Du kan finde en affaldskalender for din adresse her:

Din affaldskalender - Roskilde Kommune

 

OBS: Skraldemændene kan ikke tage ekstra affald med for andre affaldstyper end den type han er der for at afhente. Det vil sige, at hvis der står i din affaldskalender at du får tømt plast og mad- og drikkekartoner næste gang, så tager skraldemanden kun ekstra affald for plast og mad- og drikkekartoner med sig, og ikke også for mad- og restaffald, glas og metal, osv. Alt dit ekstra affald skal nok blive hentet, men først på den dag, hvor skraldemanden er der for at tømme den pågældende fraktion.

 

Hårdt ramte områder

Nogle områder i Roskilde har været hårdere ramt af manglende tømninger end andre. Vi arbejder på nuværende tidspunkt på at indsætte ekstra tømninger. De udvalgte områder vil få besked om tømning via Perfect Waste når vi har aftaler på plads.