Bryd ensomhed

Roskilde Kommune sætter fokus på forebyggelse af ensomhed og social isolation i den tredje alder.

Ensomhedsbesøg

  • Et ensomhedsbesøg består af en individuel samtale, og forløbet tilpasses den enkelte
  • Tilbuddet gælder alle +65 årige borgere i Roskilde Kommune, som oplever ensomhed.
  • Oftest aflægges ensomhedsbesøget i eget hjem eller på et af Roskilde Kommunes tre Sundheds- og Omsorgscentre.
  • Tid og sted aftales individuelt med en af Roskilde Kommunes sundhedskonsulenter.

Hvem skal jeg kontakte?

Du eller en pårørende kan selv henvende sig på følgende måde:

Livsglæde og mening i hverdagen

Ældre mennesker, som oplever ensomhed, kan risikere forringet livskvalitet og livsglæde og give et dårligere helbred sammenlignet med ældre, som ikke oplever ensomhed.

Undersøgelser viser, at ensomhed har lige så stærk indflydelse på dødelighed som rygning, alkoholindtag og fysisk inaktivitet.

Forebyggelsen af ensomhed er kompleks og fordrer et styrket fokus på den ældres sociale liv og nære sociale relationer.

Et socialt og aktivt liv er medvirkende til at skabe livsglæde og mening i hverdagen. Selvom du måske ikke længere er på arbejdsmarkedet, eller dit helbred ikke er, som det var engang, er der stadig mange muligheder for at møde nye mennesker gennem forskellige aktiviteter.

Gode venner, naboer eller andre nære bekendtskaber kan give dig mod på og lyst til at deltage i aktiviteter i dit lokalområde, hvor du kan få nye spændende, kulturelle oplevelser og tale om de ting, som betyder noget for dig.

Læs mere på Aktivt Ældreliv og find inspiration til aktiviteter i dit lokalområde her.