Udvidet helbredstillæg til tandproteser

Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist med pension tilkendt før 1. januar 2003, kan du søge udvidet helbredstillæg til aftagelige tandproteser.

Forlænget sagsbehandlingstid

Der er fortsat forlænget sagsbehandlingstid i Ydelsen og på sygedagpengeområdet.

Se de gældende sagsbehandlingstider og læs mere om, hvorfor der er forlænget sagsbehandlingstid på: Hvornår kan jeg forvente svar?

Ansøg om tilskud

Du kan søge tilskud til tandproteser ved at benytte nedenstående selvbetjeningsløsning. Det vigtigste du skal have parat inden du søger er din NemID og husstandens formueoplysninger.

For at få udvidet helbredstillæg til tandprotetisk behandling skal:

  • din personlige tillægsprocent skal være mellem 1 og 100 (se bagsiden af din pensionsmeddelelse)
  • den likvide formue i husstanden må ikke overstige 91.900 kr. (2021)
  • Voksenservice skal godkende, at udgiften er nødvendig inden du bestiller tandprotesen

Voksenservice skal have et prisoverslag fra din tandlæge eller tandtekniker hvor det fremgår, hvilken type protesebehandling du skal have. Du søger om udvidet helbredstillæg via nedenstående selvbetjeningsløsning. Hvis du ikke selv vedhæfter prisoverslaget i forbindelse med ansøgningen, skal din tandlæge eller tandtekniker sende prisoverslaget til Voksenservice via nedenstående selvbetjeningsløsning. Du eller dine pårørende kan få hjælp til digital selvbetjening i Borgerservice. Læs mere om hjælp til selvbetjening ved at klikke her.

Kommunen har indgået prisaftale med en række tandteknikere, men du kan selv bestemme, hvor du vil købe din tandprotese. Kontakt Voksenservice på telefon 46 31 30 00 for at få tilsendt prisaftalens takster og en oversigt over de tandteknikere der er indgået prisaftale med.

Tillæggets størrelse afhænger af din personlige tillægsprocent, og kan højst udgøre 85% af taksterne i prisaftalen. Du betaler selv merudgiften, hvis du vælger en dyrere løsning end prisaftalens takster. Hvis du er medlem af Sygeforsikringen danmark, beregnes tillægget efter tilskuddet fra Sygeforsikringen danmark er fratrukket.

Søg inden du bestiller

Der kan ikke ydes udvidet helbredstillæg med tilbagevirkende kraft. Husk at søge inden du bestiller din tandprotese. Du skal afvente en skriftlig godkendelse fra Voksenservice inden du går i gang med behandlingen.

Betaler du selv hele regningen, skal du benytte nedenstående selvbetjeningsløsning for at få refunderet dit helbredstillæg. Helbredstillægget vil blive indsat på din NemKonto.

Læs mere på siden Helbredstillæg

Kontakt Voksenservice

Rådhusbuen 3
4000 Roskilde

Telefon

Mandag til fredag

Kl. 9-14

Du kan forvente svar inden for 10 hverdage.