Udvidet helbredstillæg til tandproteser

Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist med pension tilkendt før 1. januar 2003, kan du søge udvidet helbredstillæg til aftagelige tandproteser.

Ansøg om tilskud

Du kan søge tilskud til tandproteser ved at benytte en af de nedenstående knapper. Vælg den knap, der er gældende for din situation.

Det vigtigste, du skal have parat, inden du søger, er dit MitID og husstandens formueoplysninger.

Søg inden du bestiller

Der kan ikke ydes udvidet helbredstillæg med tilbagevirkende kraft. Husk at søge inden du bestiller din tandprotese. Du skal afvente en skriftlig godkendelse fra Voksenservice inden du går i gang med behandlingen.

Betaler du selv hele regningen, skal du benytte nedenstående selvbetjeningsløsning for at få refunderet dit helbredstillæg. Helbredstillægget vil blive indsat på din NemKonto.

Læs mere på siden om helbredstillæg

Hvad skal du vide, inden du søger?

For at få udvidet helbredstillæg til tandprotetisk behandling gælder det, at:

  • din personlige tillægsprocent skal være mellem 1 og 100 (se bagsiden af din pensionsmeddelelse)
  • den likvide formue i husstanden må ikke overstige 95.800 kr.
  • Voksenservice skal godkende, at udgiften er nødvendig, inden du bestiller tandprotesen

Tillæggets størrelse afhænger af din personlige tillægsprocent, og kan højst udgøre 85% af taksterne i prisaftalen. Du betaler selv merudgiften, hvis du vælger en dyrere løsning end prisaftalens takster.

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark, beregnes tillægget, efter tilskuddet fra Sygeforsikringen Danmark er fratrukket.

Husk at give Voksenservice besked

Voksenservice skal have et prisoverslag fra din tandlæge eller tandtekniker, hvor det fremgår, hvilken type protesebehandling du skal have.

Hvis du ikke selv vedhæfter prisoverslaget i forbindelse med ansøgningen, skal din tandlæge eller tandtekniker sende prisoverslaget til Voksenservice via knappen "Prisoverslag fra tandlæge/tandtekniker - Kræver MitID".

Helbredstillæg ydes ikke med tilbagevirkende kraft. Du kan derfor ikke få tilskud, hvis tandprotesen er købt, inden du retter henvendelse til Voksenservice.

Få hjælp i Borgerservice

Du eller dine pårørende kan få hjælp til digital selvbetjening i Borgerservice. Læs mere om hjælp til selvbetjening ved at klikke her.

Frit valg af tandtekniker

Kommunen har indgået prisaftale med en række tandteknikere, men du kan selv bestemme, hvor du vil købe din tandprotese. Se takster og en oversigt over, hvilke tandteknikere kommunen har indgået en aftale med, herunder.

Se priser og tandteknikere

Kontakt Voksenservice

Rådhusbuen 3
4000 Roskilde

Telefon

Mandag til fredag

Kl. 9-14

Du kan forvente svar inden for 10 hverdage.