Omsorgstandpleje

Roskilde Kommune tilbyder tandpleje til beboere på plejehjem og til hjemmeboende, som har svært ved at komme uden for hjemmet.

Tandplejen giver kun behandlinger, som brugeren kan overkomme og have gavn af. Valget om tandpleje hviler derfor kun på et fagligt grundlag samt på den enkelte brugers ønsker.

Brugerbetalingen er på 590kr. i 2024.

Omsorgstandplejen omfatter:

  • Regelmæssig undersøgelse af tænder, mundhule og proteser
  • Forebyggelse af tandsygdomme og lidelser i munden. Herunder vejledning og støtte til den daglige tandplejeindsats
  • Behandling af symptomer i tænder og mundhule efter behov og efter nøje afvejning af hvad brugeren kan overkomme og få gavn af

Tandplejeindsatsen foregår oftest på plejecentrene eller i brugerens eget hjem.

For at blive tilmeldt omsorgstandplejen skal du visiteres til ydelsen af en visitator fra Myndighedsservice.

Find kontaktoplysninger til visitatoren for dit område

Læs mere om omsorgstandpleje

På hjemmesiden om omsorgstandpleje kan du læse om forebyggende tandpleje og tandbehandling for seniorer og personer, der er visiterede til omsorgstandplejeordningen.

Hjemmesiden henvender sig til seniorer og omsorgstandplejepatienter. Men også til disses pårørende, plejepersonale, tandplejepersonale og andre interesserede.