Seniorhøjskolen

I Seniorhøjskolen kan du sammensætte din uge ud fra et program af tilbud. Der tilbydes kulturelle, kreative, sociale og fysiske aktiviteter.

Hvad er Seniorhøjskolen?

Det overordnede mål med Seniorhøjskolen er at have et aktivitetstilbud, der skaber glæde og livskvalitet for dig der nyder og tilbringe tid med andre. Aktiviteterne foregår både i kommunens egne lokaler og på eksterne lokaliteter.

Seniorhøjskolen er et aktivitetstilbud, som du skal visiteres til via din visitator. 

Aktiviteterne har til formål at bidrage til at støtte og hjælpe dig til at opnå en højere grad af selvhjulpenhed.

I Roskilde Kommune kalder vi det at arbejde rehabiliterende. Her handler det meget om at understøtte dine egne ressourcer.

Formålet med denne tilgang er, at du får mulighed for at genvinde din samlede funktionsevne, forbedre livskvaliteten, blive mere selvhjulpen og opnå tryghed ved at leve et uafhængigt liv.

Aktivitetsprogram

Seniorhøjskolens afdelinger

Seniorhøjskolen Solkrogen

Gundsølillevej 6
4000 Roskilde
Tlf. 46 31 73 80
gundsoeomsorgscenter@roskilde.dk

Gundsø Omsorgscenter (roskilde.dk)

Seniorhøjskolen Blinde og Svagsynede

Holbækvej 106 B
4000 Roskilde
Telefon 46 35 36 39

Seniorhøjskolen Bernadottegården

H.H. Kochs Vej 4

4000 Roskilde

Telefon: 46 31 60 00

Plejecenter Bernadottegården

Seniorhøjskolen Toftehøjen

Tofthøjvej 20, 4130 Viby Sjælland
Telefon: 46 31 84 45
Velkommen til Omsorgscenter Toftehøjen

Seniorhøjskolen Kristiansminde

Margrethekær 2
4000 Roskilde
Tlf. 46 31 67 00

Netværkscafe

Netværkscafe

Du kan komme på Netværkscafe, som er særligt for dig der er under 65 år og har demens i et tidligt forløb.

Formålet med Netværkscafeen er, at du får mulighed for at vedligeholde dine ressourcer og færdigheder. Du får desuden styrket og udvidet dit sociale netværk og kan få gode råd til, hvordan du kan få en bedre hverdag og møde andre, som er i samme situation.

Aktiviteterne og det sociale samvær foregår i trygge, overskuelige og genkendelige rammer.

Vil du gerne deltage i Netværkscafeens aktiviteter, kan du kontakte den lokale demenskoordinator.

Leder af Seniorhøjskolen for Blinde og Svagsynede og Netværkscafeen

Pia Schwerdtfeger