Badestrande

Vidste du, at der er mindst 9 steder, hvor du kan bade i kommunen?

Zoom ind og find frem til den præcise placering af badestederne

Badevandets kvalitet

Roskilde Kommune får udtaget og analyseret badevandsprøver, og kommunen holder desuden også øje med evt. opblomstring af alger, der kan være til gene for både mennesker og dyr. 

Blåt Flag i Vigen Strandpark

I 2020 er det 25. gang, vi hejste flaget på Vigen Strandpark.

Vigen Strandpark har haft Blå Flag i perioden 1992 til 2010 – undtagen i 2003, hvor der var nye krav om handicaptoiletter. Siden 2004 har der været handicaptoiletter på Vigen Strandpark.

Blå Flag til Vigen Strandpark betyder primært en god reklame for Roskilde Kommune, at man i bunden af Roskilde Fjord kan finde strande med en så god vandkvalitet.

I 2010 mistede vi flaget midt i sæsonen på grund af 2 vandprøver, som viste et indhold af colibakterier på langt over de tilladte grænseværdier. Dårlige analyseresultater tæller med i beregningen i 4 år, så først i 2015 kunne vi igen hejse det over Vigen Strandpark. Dog havde vi også flaget i 2012, da det først var i 2013, at reglen om de 4 år blev indført.

Lidt om sundhed og badning

Kontakt Miljø

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00