Badestrande

Vidste du, at der er mindst 9 steder, hvor du kan bade i kommunen?

Zoom ind og find frem til den præcise placering af badestederne

Badevandets kvalitet

Roskilde Kommune får udtaget og analyseret badevandsprøver, og kommunen holder desuden også øje med evt. opblomstring af alger, der kan være til gene for både mennesker og dyr. 

(Fra dato for udtagning af kontrolprøver til resultatet foreligger fra laboratoriet, går der normalt 2-3 dage – hvorefter de offentliggøres her)

Vandets kvalitet

Vandets temperatur (°C)

Dato for måling

Næste måling

Kattinge Vig

Rent

20.2

21. august

21. august

Vigen Camping

Rent

17.4

1. september

1. september

Veddelev

Rent

21.9

21. august

21. august

Klinten, Jyllinge

Rent

20.0

15. august

15. august

Rådalsgård

Rent

19.3

15. august

15. august

Nordmarken

Rent

19.0

15. august

15. august

Himmelsøen

Rent

20.1

21. august

21. august 

Lyngager Sø

Rent

20.4

21. august

21. august

Flæng Sø

Rent

20.3

21. august

21. august

Forklaring på oversigten

  • Rent: Det reneste badevand.
  • Godt: Der er en smule bakteriologisk opblomstring.
  • Urent: Der er bakteriologisk forurening og badning frarådes midlertidigt.

Se mere om de 9 badestande

Lidt om sundhed og badning

Sådan klassificeres strandende (målt over en 4-årig periode)

Strandenes klassifikation revideres hvert år inden badesæsonens start, og vil fremgå af strandens badevandsprofil (se under de enkelte strande) samt skiltene på stranden.

Kvaliteten beregnes ud fra data fra de sidste 4 år.

Afhængig af resultatet kan badevandet klassificeres som "Udmærket kvalitet", "God kvalitet", "Tilfredsstillende kvalitet" og "Ringe kvalitet".

Ved "Ringe kvalitet" vil badning blive frarådet.

Kontakt Miljø

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.