Klimaindsats i Roskilde Kommune

Roskilde Kommune har i mange år haft en ambitiøs klimaindsats. Vi er kommet langt, og der er meget at glæde sig over. Se vores mål, handlinger og vision for vores klimaindsats her.

Roskilde Kommunes mål for CO2-reduktioner

  • Vi skal have en CO2-neutral el- og fjernvarmeforsyning i 2030
  • Vi skal have en CO2-neutral individuel opvarmning i 2035
  • Vi skal være en CO2-neutral kommune som virksomhed i 2035
  • Vi skal være en CO2-neutral kommune som geografisk område i 2040.

Mål, handlinger og vision for klimaindsatsen

Publikation: Status - Handleplan 2021-2022 for Strategisk Klima- og Energiplan

Her foreligger status for Roskilde Kommunes Strategiske Klima- og Energiplan, Handleplan 2021-2022. Denne status er udarbejdet ultimo 2022.

Publikation: Status - Handleplan 2021-2022 for Strategisk Klima- og Energiplan

Publikation: Handleplan 2021-2022 for Strategisk Klima- og Energiplan

Handleplan 2021-2022 er en opdatering af Handleplan 2019-2020. Handleplanen har bl.a. formuleret nye indsatser for CO2-optag.

Publikation: Handleplan 2021-2022 for Strategisk Klima- og Energiplan

Handleplan 2019-2020 for Strategisk Klima- og Energiplan

Denne handleplan skal sikre den rette prioritering af de mange handlinger, der følger af Strategisk Klima og Energiplan 2019-2022.

Publikation: Handleplan 2019-2020

Publikation: Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022

Strategisk Klima- og Energiplan er den overordnede
ramme for arbejdet med klima og energi i Roskilde Kommune.

Publikation: Strategisk Klima- og Energiplan 2019-2022

Publikation: DK2020-Rapport Roskilde Kommune 

Denne DK2020-Rapport viser Roskilde Kommunes vej til en CO2-neutral kommune som geografisk område i 2040, samt hvordan kommunen vil tilpasse sig klima-forandringerne. 

 

Download: DK 2020 rapport Roskilde Kommune (sep. 2020)

Kortlægning af Roskilde Kommunes CO2-udledninger

Grønt Regnskab 2022 for Roskilde Kommune som virksomhed

Grønt Regnskab 2022 præsenterer en status for CO2-udledningen for kommunen som virksomhed.

Grønt Regnskab 2022

CO2-Kortlægning for Roskilde Kommune geografisk område

Den nye 2022 CO2-kortlægning for Roskilde Kommune som geografisk område, vil redegøre for indfrielse af målsætninger fra 2015 CO2- kortlægningen.

CO2 Kortlægning 2020

Drivhusgasscenarier for Roskilde Kommune 2020

Roskilde Kommune har, med sin Strategiske klima- og Energiplan 2018-2022, fastlagt en række ambitiøse klima- og energimål. 

Download Drivhusgasscenarier for Roskilde Kommune 2020 her

Øvrige klimaindsatser i Roskilde Kommune

Øvrige klimaindsatser i Roskilde Kommune

Fødevarestrategi

Med fødevarestrategien ønsker Roskilde Kommune at bidrage yderligere til arbejdet for et bæredygtigt og klimaansvarligt samfund.

Nyere undersøgelser viser, at klimaaftrykket fra fødevarer står for knap 30 % af verdens drivhusgasudledninger, hvilket gør fødevareområdet til et helt afgørende klimapolitisk indsatsområde.

Har du spørgsmål? Kontakt Klima- og Energiteamet

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9 - 14

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.