Roskilde Dyrskue og Milen

Roskilde Dyrskueplads omfatter arealet, hvor der afholdes dyrskue, festival mv., mens Milen er landskabet syd for og rundt om Roskilde Dyrskueplads.

Her lever store arrangementer som Roskilde Festival, Roskilde Dyrskue og mange andre side om side med grusgravning. Her skal skabes et unikt område for store og små oplevelser.

En helhedsplan for området ved Roskilde Dyrskueplads og Milen peger 25 år ud i fremtiden og skitserer, hvordan området i kølvandet på grusgravningen skal omdannes til et unikt bynært kultur- idræts- og fritidsområde. Events og hverdagsliv skal drage nytte af de samme arealer og faciliteter, og naboskabet til Musicon skal udnyttes i et tæt samspil mellem den musiske bydel og områdets rekreative tilbud.

Relationer til kommunens strategier og politikker

Fastholdelse af Roskilde Festival og andre store events i området er afgørende for kommunens musiske profil. Heri indgår også tanker om at udnytte området som udstillingsvindue for fødevareproduktion – en videreudvikling af det årlige dyrskue og Madkulturen - Bedre mad til alle. Som bynært rekreativt landskab understøtter området samtidig ønsket om let adgang til bevægelse i hverdagen for byens borgere.

Læs mere om

Publikationer

Handleplan for Roskilde Dyrskueplads og Milen 2024-27

Download: Handleplan for Milen og Roskilde Dyrskueplads - 2024-27 (PDF)

Handleplan for Roskilde Dyrskueplads og Milen 2023-26

Download: Handleplan Roskilde Dyrskueplads og Milen 2023-26 (PDF)

Helhedsplan for Roskilde råstof- og festivalområde

Download: Helhedsplan - Roskilde råstof- og festivalområde (PDF)

Landskabsplan for Roskilde Dyrskueplads og Målfeltet

Download: Åben Arena og Målfeltet 2014 (PDF)

Kontakt Plan og Udvikling

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag 

9.00 - 14.00

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.