Tænketank om fremtidens forældresamarbejde

Tænketanken er nedsat af Skole- og Børneudvalget og skal komme med anbefalinger til fremtidens forældresamarbejde, og hvordan vi bedst understøtter alle tiders børneliv.

Hvad skal tænketanken?

Tænketanken for det gode forældresamarbejde skal danne grundlag for at nytænke samarbejdet mellem forældre og dagtilbud, skoler, SFO og klubber i Roskilde Kommune. Det gælder både samarbejdet om det enkelte barn, men også samarbejdet om hele børne- og elevgrupper.

Tænketanken skal søsætte nye og uventede ideer med input udefra og komme med konkrete anbefalinger til Skole- og Børneudvalget. Anbefalingerne bør rumme og ramme fremtidens forældresamarbejde på både dagtilbud-, klub-, skole- og specialområdet.

Tænketankens arbejde skal munde ud i en række anbefalinger til det gode forældresamarbejde.

Medlemmer

Tænketanken for fremtidens forældresamarbejde er sammensat bredt, så den repræsenterer børnefamilier geografisk på tværs af kommunen og på tværs af institutioner og skoler.

Tænketanken har 13 faste medlemmer:

Forældre:
Camilla Jepsen, skolebestyrelse
Frank Jensen, klubbestyrelse
Kasper Thunø, skolebestyrelse
Dasha Ilyina Schärfe, dagtilbudsområdebestyrelse
Tascha Hansen, dagtilbudsområdebestyrelse 
Niels Pedersen, skolebestyrelse

Skole- og Børneudvalget:
Mads Præstegaard
Jeppe Trolle
Jette Henning

Skoleleder:
Anette Rasmussen

Områdeleder dagtilbud:
Michael Søren Hoff

Leder af fri-/privatskole med dagtilbud:
Søren Hansen

Ekstern vidensperson:
Anne Søgaard

Direktør Skole og Børn:
Ane K. Christensen

Tænketanken faciliteres af Lene Krogh Jeppesen fra Center for Offentlig og Privat Innovation (CO-PI)

Hent model for tænketanken

Spørgsmål og svar

Tidsplan

Aktivitet

15. november 2022

Møde#1 i tænketanken

9. februar 2023

Møde#2 i tænketanken

16. maj 2023

Møde#3 i tænketanken

14. september 2023

Møde#4 i tænketanken

Oktober 2023

Skole- og Børneudvalget behandler tænketankens anbefalinger til fremtidens forældresamarbejde

Baggrund for tænketanken

Byrådet vedtog den 27. januar 2021 Børne- og Ungepolitikken for Roskilde Kommune, hvor en af målsætningerne handler om forældresamarbejde. Etableringen af tænketanken er en del af udmøntningen af Børne- og Ungepolitikken.

Kommissoriet for tænketanken for fremtidens forældresamarbejde blev vedtaget på Skole- og Børneudvalgets møde 7. juni 2022.

Se referat fra beslutningen (punkt 80)

Kontakt

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.