Turismepolitik 2019-21

Roskilde Kommune som førende turismedestination i Region Sjælland.

Om turismepolitikken

Turismepolitikkens mål er at fremme turismeerhvervet i Roskilde Kommmune til gavn og glæde for såvel gæster, borgere samt øvrigt erhvervsliv i kommunen.

Turismepolitikken tager udgangspunkt i kommunens etablerede styrkepositioner med henblik på at tiltrække og fastholde flere turister, og herudover skal turismepolitikken være med til at sikre, at Roskilde Kommune også fremadrettet ligger i toppen af turismeomsætningen i Region Sjælland.

Sammen med VisitRoskilde har Roskilde Kommune i politikken fokus på tre strategiske turismeindsatsområder - "Fjord og Natur", "Historie - Vikinger & Verdensarv" og "Tilbagevendende nutidige musik- og kulturoplevelser".

Turismepolitik 2019-2021