Politikker

Byrådet har besluttet en model for politikudvikling som betyder, at hver enkelt politik skal tage udgangspunkt i en vision for området og munde ud i klare, målbare mål.