Ansatte i Roskilde Kommunes ældrepleje nyder godt af Camillas råd

I ”Hvem vil være millionær” har deltagerne en livline, de kan ringe til. Ældreplejens medarbejdere i Roskilde Kommune har Camilla Diness.

Jeg overvejer at flytte i andelsbolig. Hvad gør jeg? Ring til Camilla.
Mit barn er træt af skolen. Hvem kan hjælpe? Ring til Camilla.
Jeg har ondt i nakken. Hvor kan jeg få behandling? Ring til Camilla.

Hende Camilla gad man godt have mobilnummeret på, ikke? For hun kan da hjælpe med lidt af hvert.

Og det er lige præcis, hvad hun kan. Det oplever medarbejderne i ældreplejen i Roskilde Kommune, hvor de har fået deres helt egen Camilla, som de kan skrive eller ringe til, hvis der er noget, der ikke lige klikker i dagligdagen.

Camilla Diness hedder hun, og hendes ansættelse skal ses som et medarbejdertilbud, hvor hun har opgaven at vejlede og rådgive ældreplejens ansatte om ikke-arbejdsrelaterede problematikker, hvis de føler, at de har brug for det.

Camilla kan rådgive om mange ting med sin faglige baggrund som socialrådgiver. Det kan være problemer på hjemmefronten. Det kan også være, hvis en medarbejder har brug for at finde vej til behandling i sundhedssystemet. Eller det kan være hjælp til at udfylde sin selvangivelse.

For selv om man er omsorgsmedarbejder og hjælper andre i hverdagen, kan man også nogle gange selv have brug for omsorg og støtte i en svær situation.

- Indtil nu har jeg vejledt forældre med børn med diagnoser, og jeg har hjulpet folk, der rigtigt gerne vil blive i deres arbejde, men som har nogle fysiske udfordringer, som gør, at de måske ikke kan varetage en fuldtidsstilling. Jeg har ingen myndighed, så jeg kan ikke give dem et flexjob, men jeg kan guide dem i processen og vise dem, hvad vej de skal gå, fortæller Camilla Diness, der hjælper medarbejderne, uanset om de er bosiddende i Roskilde Kommune eller ej.

Det hele foregår anonymt

- Jeg har egentlig ikke et fast kontor, men kommer på besøg på alle arbejdspladser i ældreplejen. Medarbejderne kan også kontakte mig på telefon og lave en aftale, eller de kan sende en mail. Vi kan mødes lige dér, hvor de har lyst. Og det hele er anonymt, fortæller Camilla Diness.

I perioden januar 2023 til oktober 2023 har Camilla haft over 100 henvendelser fra medarbejderne, og de fleste har handlet om de ansattes børn og familie. Der er også mange, der har bedt om rådgivning omkring fysisk og psykisk sygdom. 

Udtrykt i procent fordeler de fleste henvendelser sig således:

  • 39 pct. handler om børn og familie
  • 16 pct. handler om fysisk og psykisk sygdom
  • 14 pct. handler om økonomi
  • 9 pct. handler om støtte til kontakt til læge, kommune, skat etc.

Positive tilbagemeldinger

Da alle henvendelser foregår anonymt, findes der ikke nogen resultatliste at henvise til. Men Camilla har fået flere positive tilbagemeldinger fra de medarbejdere, hun har rådgivet, og hun lægger ikke skjul på, at hendes job giver masser af mening i hverdagen. Både for medarbejderne og for hende selv.

- Tilbuddet betyder rigtig meget for, at medarbejderne kan gå på arbejde og være glade, fordi de har muligheden for at få hjælp, hvis de har brug for det. Alle kender at stå i en situation, hvor man har brug for hjælp. Så det, at der er mulighed for lige at ringe og få en aftale, det, synes jeg, er mega fedt. Og jeg var meget glad, da jeg fik at vide, at stillingen blev gjort permanent, siger Camilla Diness, der efter et års prøveperiode blev fastansat fra årsskiftet.

Camillas glæde deles af FOAs fællestillidsrepræsentant (FTR) for hjemmeplejens medarbejdere, Tina Dybro.

- Det er et unikt tilbud til medarbejderne, og vi bakker 100 procent op om initiativet. Jeg har som FTR selv henvist en del personale til at ringe til Camilla, hvor jeg ikke har kunnet hjælpe dem, siger Tina Dybro.

- Vi har jo medarbejdere, som står alene som enlige mødre eller fædre – eller som står midt i en skilsmisse, hvor man måske kan hjælpe dem. Jeg har overhovedet ikke nogen betænkeligheder ved ordningen på de ansattes vegne, og jeg har kun oplevet glade medarbejdere, når jeg har henvist. Og det er jo også en god ordning for lederne. De kan også have brug for at kunne sparre med en socialrådgiver i nogle situationer, siger Tina Dybro, der selv gør, hvad hun kan for at udbrede kendskabet til ordningen.

Camilla Diness oplever også selv, at lederne i ældreplejen synes godt om ordningen.

- Jeg kan mærke, at det også er en hjælp for dem, at de har muligheden for at kunne sige til deres ansatte, at de kan gøre brug af tilbuddet. Det gør, at medarbejderne føler sig hørt og set. De får oplevelsen af at blive taget alvorligt og af, at arbejdspladsen gerne vil gøre noget for at beholde en i jobbet.

Tilbuddet gør ældreplejen attraktiv

Tilbuddet til ældreplejen i Roskilde Kommune, der er ret unikt på landsplan, er da også et forsøg på at fastholde medarbejdere i en branche, der er udfordret personalemæssigt. Hvilket man også skrev i sagsfremstillingen i Sundheds- og Omsorgsudvalget, da Roskilde Kommune gjorde Camillas stilling permanent:

”Roskilde Kommune vil gerne være en attraktiv arbejdsplads og arbejde målrettet på at forebygge sygefravær og skabe gode rammer for et godt arbejdsliv. Årsagerne til sygefravær, mistrivsel og risiko for frafald kan dog ikke kun afgrænses til arbejdslivet, men rækker også ind i de ansattes privatliv.”

Og derfor er Camilla Diness også til rådighed, når der er brug for det.

- Jeg har ikke nogen fast telefontid, så folk ringer eller skriver bare, og så kontakter jeg dem lige så snart, jeg har tid. Så det er ikke sådan, at man skal kunne mellem klokken otte og ni for at komme i kontakt med mig, siger Camilla Diness.

Der i øvrigt er 32 år og bor i nærheden af Skovtårnet i Rønnede sammen med sin kæreste og børnene på to og seks år. Camilla er uddannet socialrådgiver i Roskilde og har været ansat i en børne- og familieafdeling i Brøndby Kommune i otte år, inden hun sagde ja til at være ældreplejens Camilla i Roskilde Kommune.